LambdaTest เปิดตัวแพลตฟอร์ม Test-at-Scale(TAS) ช่วยธุรกิจในการทดสอบซอฟต์แวร์ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มอย่างราบรื่นต่อเนื่อง


แลมบ์ดาเทสต์ (LambdaTest) แพลตฟอร์มทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องในคลาวด์ระดับแนวหน้า ได้เปิดตัวเทสต์ แอท สเกล (Test-at-Scale หรือ TAS) แพลตฟอร์มการทดสอบอัจฉริยะและการสังเกตการณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยทีมนักพัฒนาในการทดสอบซอฟต์แวร์ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม (shift-left)

ธุรกิจในปัจจุบันต้องพึ่งพาการทดสอบอัตโนมัติเป็นอย่างมากในการเร่งวงจรการพัฒนา แต่นักพัฒนาก็ยังต้องรอเป็นเวลานานกว่าที่จะได้ฟีดแบ็คเนื่องจากมีการดำเนินหลายการทดสอบที่ไม่จำเป็น นำไปสู่การอุดตันในกระบวนการ ผลิตภาพที่ต่ำ การขาดความชัดเจน และวงจรการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ช้ากว่าที่ควร

เทสต์ แอท สเกลช่วยแก้ปัญหาที่หยั่งรากลึกนี้ด้วยโซลูชันแบบสามแพร่ง ประกอบด้วย การคัดเลือกการทดสอบอัจฉริยะ (Smart Test Selection) การบริหารจัดการการทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือ (Flaky Test Management) และการวิเคราะห์เชิงลึก (In-depth Analytics)

การคัดเลือกการทดสอบอัจฉริยะทำหน้าที่ตีความด้วยระบบอัจฉริยะ และดำเนินการเฉพาะการทดสอบย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงโค้ด จึงช่วยให้ทีมงานลดระยะเวลาการทดสอบลง 95% ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือช่วยให้ผู้ใช้พบ แจ้งเตือน กักแยก และบริหารจัดการการทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือได้

ยิ่งไปกว่านั้น ทีมผู้พัฒนาและผู้ตัดสินใจสามารถดูตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) ได้อย่างง่ายดาย อย่างเช่น เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (Mean Time to Repair หรือ MTTR), เวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้องล้มเหลว (Mean Time Between Failures หรือ MTBF), อัตราการทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือ (flake rate), การทดสอบที่ล้มเหลวบ่อย และอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน เทสต์ แอท สเกลรองรับโมค่า (Mocha), เจสต์ (Jest) และจัสมิน (Jasmine) สำหรับการทดสอบโค้ดเบสจาวาสคริปต์ โดยมีแผนที่จะขยายการรองรับผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมจาวา (Java), ไพธอน (Python) และโกแลง (Golang) ในอนาคตอันใกล้

"ในโลกการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันที่มีความต้องการสูง การทดสอบเป็นความรับผิดชอบของทุกคน นักพัฒนา ผู้รับประกันคุณภาพ และผู้ตัดสินใจต้องทำงานร่วมกันในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่ติ การทดสอบตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเวลานี้ โดยแพลตฟอร์มเทสต์ แอท สเกลจะช่วยธุรกิจในแง่นี้" อาซาด ข่าน (Asad Khan) ซีอีโอแลมบ์ดาเทสต์ กล่าว "ก่อนหน้านี้เทสต์ แอท สเกลยังอยู่ในระยะเบต้า แต่เราเชื่อว่าขณะนี้ได้เวลาแล้วที่โลกจะได้สัมผัสกับเทสต์ แอท สเกล ทีมผู้พัฒนาสามารถบูรณาการเทสต์ แอท สเกลเข้ากับชุดกระบวนการ CI/CD ที่มีอยู่แล้ว โดยสามารถดูผลลัพธ์ได้ทันที เทสต์ แอท สเกลเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เรายินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการช่วยให้ผู้พัฒนายกระดับประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ให้บรรลุศักยภาพสูงสุด"


ก่อนหน้านี้แลมบ์ดาเทสต์ได้ระดมทุนมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ในรอบธุรกิจร่วมลงทุน นำโดยเพรมจิ อินเวสต์ (Premji Invest) พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมจากนักลงทุนกลุ่มเดิมที่มีอยู่ บริษัทยังได้เปิดตัวไฮเปอร์เอ็กซีคิวท์ (HyperExecute) แพลตฟอร์มประสานการทดสอบอัจฉริยะรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ทดสอบและผู้พัฒนาดำเนินการทดสอบอัตโนมัติแบบครบวงจรได้อย่างรวดเร็วสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

แพลตฟอร์มของแลมบ์ดาเทสต์ใช้งานโดยนักพัฒนาและนักทดสอบซอฟต์แวร์กว่าหนึ่งล้านรายทั่วโลก บริษัทได้ดำเนินการทดสอบไปแล้วกว่า 100 ล้านรายการนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและได้ขยายธุรกิจของบริษัท 300% ในปีที่แล้ว ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ลูกค้าของแลมบ์ด้าเทสต์สามารถทำให้ระยะเวลาการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเร็วขึ้น 95% เพิ่มผลิตภาพการปล่อยผลิตภัณฑ์ได้ 62% และระบุปัญหาก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ได้ 67%
ใหม่กว่า เก่ากว่า