Zeen ผู้พัฒนาโซลูชันเพื่อกลุ่มธุรกิจ FMCG ในไทย เลือกใช้ระบบคลาวด์ของ AWS รองรับการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการการขายในโลกยุคใหม่

แอปพลิเคชัน Zeen Audit ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานได้ถึง 2 เท่า ในเวลาเพียง 9 เดือน
 

บริษัทซีน (Zeen) ผู้พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ได้เลือกใช้ระบบคลาวด์ของ AWS ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ใช้แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการขายหน้าร้าน จากรูปแบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลานานในการดำเนินงานและอบรมพนักงาน มีข้อจำกัดในการควบคุมประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญทําให้ขาดความคล่องตัว


โดยแอปพลิเคชัน Zeen Audit ที่อยู่บนระบบคลาวด์ของ AWS นั้น เข้ามาช่วยให้มีการบริหารจัดการการกระจายสินค้าและจัดเรียงสินค้าที่หน้าร้านค้าอย่างโปร่งใส ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งทีมบริหารการขายสามารถเห็นข้อมูลและการดำเนินงานของทีมขายหน้าร้านแบบเรียลไทม์มากขึ้น ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ กว่า 40 แบรนด์ ที่ใช้ Zeen Audit สามารถบริหารจัดการการขายหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในร้านค้าแบบทันสมัย เช่น แมคโคร โลตัส หรือ 7-11 และห้างท้องถิ่น ไปจนถึงร้านค้าเล็กๆ หรือร้านโชห่วยในชุมชน ด้วยความสามารถของ Zeen Audit ที่สามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ Zeen Audit ใช้งานได้กับร้านค้าทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะยังไม่มีระบบการจัดการหน้าร้านที่ได้มาตรฐาน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Zeen ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินงานของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ FMCG อยู่ตลอดเวลา และเลือกใช้เครื่องมือและบริการของ AWS ที่หลากหลาย ได้แก่ คอนเทนเนอร์ ฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และแมชชีนเลิร์นนิ่ง ซึ่งทำให้กลุ่มสินค้าจากแบรนด์ FMCG ชั้นนำมากมายได้มีการจัดการระบบการกระจายและการจัดเรียงสินค้าที่หน้าร้าน (Merchandising) รวมถึงสื่อโฆษณาส่วนลดโปรโมชั่น และเก็บข้อมูลต่างๆในร้านค้าทำให้การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์นั้นง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วยให้ทีมตรวจสอบหน้าร้านและทีมขายสามารถสื่อสาร แก้ปัญหา และพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งในเวลาเพียงไม่ถึง 9 เดือน Zeen Audit ช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงานขายเติบโตมากขึ้นถึงสองเท่า โดยเพิ่มความพร้อมจำหน่ายของสินค้าบนชั้นวาง (On-shelf availability) ขึ้นถึง 15% ทั่วประเทศ และการมองเห็นของสินค้า ณ จุดขาย เพิ่มขึ้นถึง 30%นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Zeen Audit มีฟีเจอร์ในการค้นหาตำแหน่งของร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้กัน เพื่อให้ทีมงานเข้าไปจัดการสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานที่ไม่เคยไปหน้าร้านมาก่อน มีฟีเจอร์เช็กอินเมื่อทีมงานถึงร้านค้า ถ่ายภาพสินค้าบนชั้นวางเพื่อประมวลผลข้อมูลและความถูกต้องของการจัดเรียงสินค้าด้วยเทคโนโลยี AI (Artificial intelligence)“ในปัจจุบันลูกค้าหลักของเราเป็นกลุ่มธุรกิจ FMCG ที่มีข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากหลายร้อยหลายพันรายการ เราจึงเลือกใช้ระบบคลาวด์ของ AWS ที่ตอบโจทย์ในด้านการประมวลผล ความถูกต้องแม่นยำ ความเสถียร ความปลอดภัย และการขยายขนาดการใช้งานตามความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ”เอกชัย จิรชูพันธ์  Co-Founder และ CEO ของ Zeen กล่าว “การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ของ AWS ที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ลูกค้าวางแผนกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น สร้างระบบการจัดการร้านค้าให้มีระบบที่ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายถึงสองเท่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้ Zeen สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความท้าทาย และช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดียิ่งขึ้น”ใหม่กว่า เก่ากว่า