Schneider Electric จับมือ กสอ.(DIP) ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล ณ งาน IIoT Solutions 2022


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Industrial IoT Solutions 2022  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุค 4.0 เพื่อทิศทางของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ประเดิมจังหวัดอยุธยา นำทีมโดยนายธนากร วงศ์วิเศษ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลคลัสเตอร์ ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว พร้อมด้วยนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ (กลางขวา) ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดร.กิตติโชติ ศุภกำเนิด (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นางสาววิทัศนีย์ จาดเสม (ที่ 3 จากซ้าย) นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยงานมีขึ้น ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่สนใจงาน Industrial IoT Solutions 2022 สามารถเข้ารับฟังงานสัมมนา และเยี่ยมชมรถบัส Mobile Innovation Hub โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ตามลิงก์ข้างล่างใหม่กว่า เก่ากว่า