QAD เปิดตัวส่วนต่อขยายโซลูชั่น QAD Adaptive ERP ในไทย ยกระดับการออกใบแจ้งหนี้ให้เป็นสากล ตอบโจทย์ดีมานด์ด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมบริษัท คิวเอดี (QAD) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่น ERP สำหรับการผลิตและซัพพลายเชนบนระบบคลาวด์ ได้เปิดตัวส่วนต่อขยายล่าสุดของโซลูชั่น QAD Adaptive ERP สำหรับประเทศไทย โดยบริษัท คิวเอดี ได้พัฒนาส่วนต่อขยายโซลูชั่น QAD Adaptive ERP และ Adaptive Applications อื่นๆ ที่ลูกค้าของคิวเอดีใช้งานอยู่ รวมทั้ง QAD Enterprise Edition 2019 และสูงกว่า ครอบคลุมถึงลูกค้าที่ใช้งาน QAD Adaptive UX และสูงกว่าเช่นกัน


มร.ลี เฟลทเชอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย QAD ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ กล่าวว่า “เราพยายามที่จะช่วยลูกค้าให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ในระดับสากล ด้วยการเพิ่มโซลูชั่นส่วนต่อขยาย สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นฟังก์ชันการทำงานใหม่เกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้ให้เป็นสากลมากขึ้น และเรื่องของภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการอัปเดตที่สำคัญใน Adaptive UX ที่ลูกค้าเราใช้งานอยู่”


“QAD Adaptive ERP เป็นโซลูชั่นที่คิวเอดีออกแบบมาเพื่อโรงงานและผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อปรับตัวในยุค Digital Transformation เราเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและ ERP แอปพลิเคชั่นของเราที่ออกมาแบบจะช่วยสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศไทย ปรับตัวเป็น Adaptive Manufacturing Enterprises ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” มร.ลี กล่าว


ที่ผ่านมา หลายๆธุรกิจการผลิตทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย กลุ่มผู้ผลิตต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลรวมทั้งด้านภาษี ดังนั้นหากผู้ผลิตต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือต้องคิดทบทวนรูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์และกระบวนการใหม่ ระบบใหม่ๆ เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่ส่งผลกับธุรกิจโดยตรง เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และนี่คือเหตุผลที่คิวเอดีใส่ใจและพัฒนาโซลูชั่นให้ตอบโจทย์ลูกค้า


QAD จึงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโซลูชั่น ERP ซึ่งจะทำให้ลูกค้าและผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมๆไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งรวมถึงซัพพลายเชนในระบบ รวมทั้ง Shop Floor และพื้นที่การผลิต การจัดการลูกค้า รวมถึงด้านภาษีและการเงินอีกด้วย


ฟังก์ชั่นบันทึกข้อมูลภาษีที่สำคัญในระดับสากล


QAD Internationalization จะทำให้การทำงานของผู้ผลิตเป็นสากลมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีฟังก์ชันการทำงานแบบสากลและครอบคลุม ทั้งในด้านการรายงานผลและการดึงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามภาษีและการเงินระดับประเทศรวมทั้งการปฏิบัติตามรายงานที่มีอยู่อีกด้วย นอกจากนี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเพิ่มได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนวล (Manual) ในรายการบันทึกประจำวันพร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับรายการของธนาคาร สร้างการแสดงผลข้อมูลสำหรับคุณลักษณะเฉพาะ Input VAT Legal Report ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลลงในสเปรดชีต Excel ได้อย่างง่ายดาย และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีในประเทศไทย มีการเพิ่มเติมตัวเลือกใหม่ให้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลเสริม เมื่อต้องมีการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า ใช้ในสถานการณ์เฉพาะที่ผู้ใช้ไม่มีข้อมูลหรือป้อนข้อมูลผิดพลาด

ใหม่กว่า เก่ากว่า