(CMKL University) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคเเอล นำทีม 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำลงนามความร่วมมือจัดตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์ (AI)


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี เเละ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้เเทนจาก 6 มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุพันธุ์  ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายประกอบด้วย ศ.นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ  รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เเละรศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกมลทิพย์ โรงเเรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

โดยภายในงานนอกจากทั้ง 6 มหาวิทยาลัยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เเล้ว ยังร่วมกันนำสถาบันดังกล่าวลงนามความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนอย่าง กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เเละ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อีกด้วย

 

NVIDIA ร่วมพัฒนาผู้มีความสามารถด้าน AI ด้วยการเสริมพลังให้กับมหาวิทยาลัยผ่านทาง NVIDIA Deep Learning Institute และ teaching kits 

 

Keith Strier - Worldwide VP of AI Nation Partnership and Member of US AI Nation Program, NVIDIA กล่าวว่า“เนื่องจาก AI เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม เป็นจังหวะที่ดีที่ทั้ง 6 มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันก่อตั้ง สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute; AIEI)  ที่ NVIDIA ทาง NVIDIA Deep Learning Institute ของเรามีทรัพยากร และการอบรมที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในการสร้างทักษะและความรู้อันมีค่าในด้าน AI เราจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับ AI ecosystem

 

ทั้งนี้ สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute; AIEI) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนกลางในการช่วยประสานงานระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา แบ่งปันทรัพยากรเเละ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ (AiCE) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ได้รับการพิจารณาให้เป็นหลักสูตรนำร่องสำหรับการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลัก(Competency-based Education) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการศึกษารูปเเบบเดิม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างปรากฎการณ์ใหม่เเห่งวงการการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เผยว่า โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ที่ได้รับเลือกเป็นหลักสูตรนำร่องนั้น ได้ถอดความต้องการจากประสบการณ์งานวิจัยและการพัฒนาของคณาจารย์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้านของสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering)

 

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด “Enabling Endless Possibilities”

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้ที่ http://aiei.tech 

ใหม่กว่า เก่ากว่า