TikTok เผยรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

 

TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัย พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของคอนเทนท์ที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม ใน รายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ซึ่งจะเปิดเผยทุกไตรมาสมาอย่างต่อเนื่อง ย้ำภารกิจที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน โดยยอมรับความแตกต่างและความแท้จริง สร้างความสุขให้แก่ผู้คนด้วยการยกระดับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากการอัพเดทหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนแล้ว ยังดำเนินการต่อเนื้อหาและบัญชีที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการอย่างเข้มข้น

การอัพเดทหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนครั้งล่าสุดของ TikTok
TikTok มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในนโยบาย ผลิตภัณฑ์ และพันธมิตร เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยโดยรวมของชุมชนและแพลตฟอร์ม พร้อมดำเนินการเชิงรุกด้วยการผนึกกำลังระหว่างเทคโนโลยีตรวจจับและบุคลากร เพื่อระบุและลบการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ที่จะช่วยสร้างความสม่ำเสมอและความเสมอภาคในการบังคับใช้ โดยไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 TikTok ได้พัฒนาเทคนิคการกลั่นกรองแมชชีนเลิร์นนิ่ง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบังคับใช้และเพิ่มความแม่นยำของระบบการลบอัตโนมัติ ประกอบไปด้วยการจดจำเสียงและคำพูด การตรวจจับเชิงรุกและการนำออก สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง และการกระทำที่เป็นอันตราย นโยบายพฤติกรรมแสดงความเกลียดชัง และนโยบายการล่วงละเมิดและการกลั่นแกล้ง นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลการตรวจจับความปลอดภัยขั้นรองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนวิดีโอที่ได้รับการคืนสถานะหลังจากถูกอุทธรณ์ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ลดความผิดพลาดลงและมีการปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจหาและการนำออกโดยอัตโนมัติ

 

นอกจากนี้ ยังมีลงทุนในระบบการป้องกันอัตโนมัติเพื่อตรวจจับ บล็อกและลบบัญชีหรือการมีส่วนร่วมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยปรับปรุงด้านความเร็วและการตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น พัฒนาระบบการตรวจสอบเพิ่มเติม ปรับปรุงแพลตฟอร์มและกระบวนเดิมที่มีอยู่ เพิ่มความสามารถในการตรวจหาการสร้างบัญชีผู้ใช้ที่หลอกลวงเมื่อมีการลงทะเบียนและลบผู้ติดตามปลอม ไลค์ปลอม และวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่านั้น

 

และแม้โฆษณาที่เผยแพร่บน TikTok ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 โดยรวมจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณโฆษณาทั้งหมดที่ถูกลบออกเนื่องจากละเมิดนโยบายและแนวทางการโฆษณากลับลดลง นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงระบบนิเวศของการโฆษณา ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้โฆษณาบนแพลตฟอร์ม และจะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อมูลสรุปจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ไตรมาส 4/2564
ไฮไลท์จากข้อมูลเชิงลึกรายไตรมาสจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนประจำไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เปิดเผยถึงจำนวนและลักษณะของเนื้อหาและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจาก TikTok ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้


มีการลบวิดีโอที่พบการละเมิดมากกว่า 85 ล้านวิดีโอ ในช่วงไตรมาสที่ 4 คิดเป็นประมาณ 1% ของวิดีโอทั้งหมดที่มีการอัปโหลดไปยัง TikTok โดยลดลงจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 
  • ในจำนวนนั้น 95.2% ถูกลบออกก่อนมีการรายงานซึ่งนับเป็นการตรวจจับเชิงรุก และอีก 90.1% ถูกลบออกก่อนที่จะมีการดู และอีก 94.1% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์
  • วิดีโอที่ถูกคัดกรองและนำออกอัตโนมัติโดยเทคโนโลยีตรวจจับ มีจำนวน 28.3 ล้านวิดีโอ
  • ปริมาณวิดีโอที่ถูกลบมาจากการละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็น 45.1% รองลงมาคือกิจกรรมผิดกฎหมายและสินค้าควบคุม 19.5% และการเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศ 10.9% ซึ่งใน 1 วิดีโอ อาจมีการละเมิดหลักเกณฑ์ในหลายข้อ และแต่ละการละเมิดจะส่งผลต่อการดำเนินการทั้งหมด


การปรับปรุงประสิทธิภาพ การตรวจจับ และคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้มีการลบวิดีโอก่อนการรายงานถึง 95.2% และอีก 94.1% สามารถนำออกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากโพสต์ขึ้นบนแพลตฟอร์ม เพิ่มสูงจากไตรมาสที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัย


มั่นใจในการใช้งานอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรการที่มีการปรับปรุงให้เข้มข้นยิ่งขึ้น


นอกเหนือจากการลบบัญชีที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนและข้อกำหนดในการให้บริการแล้ว ด้วยนโยบายที่เข้มงวดในการปกป้องผู้เยาว์ TikTok ลบบัญชีที่สงสัยว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี ออกถึง 15 ล้านบัญชี รวมถึงบัญชีปลอม (Fake Account) อีกกว่า 6 ล้านบัญชีอีกด้วย ซึ่งวิดีโอที่ถูกโพสต์โดยบัญชีเหล่านั้นได้ถูกลบออกเช่นกัน นับเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างบัญชีสแปมผ่านวิธีการอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุถึงการบังคับใช้นโยบายโฆษณา โดย TikTok ลบโฆษณาทั้งหมดมากกว่า 3.1 ล้านวิดีโอ และยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบและเสริมสร้างระบบการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมแบบจอมปลอม (Fake Engagement) ทั้งบัญชีที่ถูกระบุว่าเป็นสแปมและวิดีโอจากบัญชีสแปม ผู้ติดตามปลอม และไลค์ปลอม ได้ถูกลบออกจาก TikTok ด้วยเช่นกัน

TikTok ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนปลอดภัย ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์และแบ่งปัน ค้นพบโลกรอบตัวและติดต่อกับผู้คนจากทั่วโลก หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนจะช่วยกำหนดบรรทัดฐานและจรรยาบรรณเพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคน

สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ที่ ความปลอดภัย | ศูนย์ช่วยเหลือของ TikTok
ใหม่กว่า เก่ากว่า