Midea ประกาศการเข้าซื้อกิจการ TTIUM Motor เข้าสู่ตลาดรถสองล้อสีเขียวอย่างเป็นทางการ


ไมเดีย (Midea) ประกาศซื้อกิจการอู่ฮั่น ทีทีเอ็ม มอเตอร์ เทคโนโลยี โค จำกัด (Wuhan TTIUM Motor Technology CO., LTD –TTIUM) โดยไมเดียได้เข้าสู่ตลาด “ยานพาหนะสองล้อ” อย่างเป็นทางการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมผ่านการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้

ไมเดียและทีทีเอ็ม มอเตอร์คาดหวังว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายแบบ “วิน-วิน” สำหรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ทีทีเอ็มจะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีอยู่ในปัจจุบันของไมเดีย อินดัสเทรียล เทคโนโลยี (Midea Industrial Technology) โซลูชันมอเตอร์ล้ำสมัยของเวลลิง (Welling) เทคโนโลยีส่วนประกอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานรถยนต์ แพลตฟอร์มสำหรับทดสอบและห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ การใช้ระบบการผลิตแบบลีนในวงกว้าง และห่วงโซ่อุปทานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน ในทางกลับกัน ทีทีเอ็มมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและทรัพยากรลูกค้าที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนไมเดียในการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

ปัจจุบัน ไมเดีย อินดัสเทรียล เทคโนโลยีเป็นเจ้าของแบรนด์รถจักรยานไฟฟ้าหรือ E-bike 2 แบรนด์ด้วยกัน ได้แก่ เวลลิงและโมทีโนวา (Motinova) ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของตลาดขนาดใหญ่ โดยไมเดียจะใช้ประโยชน์จากยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยความเงียบ, ประสิทธิภาพ, ความชาญฉลาด, เสถียรภาพ และความกะทัดรัด เพื่อกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาด E-bike ทั่วโลก

เนื่องด้วยไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำกำลังเป็นกระแสมาแรง ตลาดยานพาหนะไฟฟ้าหรือ E-bike จึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้การปั่นจักรยานเป็นเรื่องง่ายและสะดวก โดย E-Bike ได้กลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สัญจรในเมือง การรองรับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการปั่นจักรยานเสือภูเขา จักรยานที่ใช้สัญจรในชีวิตประจำวัน และจักรยานบรรทุกสินค้า จากสถิติพบว่า E-Bike ทั่วโลกมีจำนวนถึง 7.27 ล้านคันในปี 2564 คาดว่าภายในปี 2573 ตลาด E-Bike ทั่วโลกจะมีขนาดถึง 19 ล้านคัน
ใหม่กว่า เก่ากว่า