Lazada เปิดตัว มูลนิธิลาซาด้า เพื่อส่งเสริมผู้หญิงและเยาวชนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สู่อนาคตที่มั่นคงในโลกดิจิทัล

มูลนิธิลาซาด้ามุ่งสร้างเป้าหมายทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง ยกระดับความก้าวหน้าให้แก่ผู้หญิงและเยาวชนอย่างยั่งยืน
 

ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว มูลนิธิลาซาด้า สร้างพลังในการส่งเสริมผู้หญิงและเยาวชนในภูมิภาคฯ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและหยุดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการเข้าถึงโลกดิจิทัล การสื่อสาร เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ซึ่งมูลนิธิจะมีการมอบทุนการศึกษาและสร้างโอกาสการเติบโตด้านอาชีพให้กับเยาวชนที่มีความสามารถใน 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม


กลาดิส ชุน (Gladys Chun) ที่ปรึกษาทั่วไปของลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า “การวิจัยระหว่างลาซาด้ากับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) เมื่อปีที่แล้วพบว่า หากมีจำนวนผู้หญิงได้รับการฝึกอบรมและได้ทุนสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเติบโตได้มากกว่า 280 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่างปี 2568-2573 ลาซาด้ามุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเพศในการเข้าถึงโลกออนไลน์ และเครื่องมือดิจิทัล ด้วยมูลนิธิลาซาด้า ผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ และทำให้พวกเธอมีบทบาทในตลาดอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น”


ทุนการศึกษาของมูลนิธิลาซาด้ามีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งเยาวชนเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการฝึกงานและการทำงานซึ่งจะช่วยให้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน รวมถึงทักษะด้านอีคอมเมิร์ซสำหรับโลกดิจิทัลในอนาคต


ฮัน แวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาซาด้า (จำกัด) ประเทศไทย กล่าวว่า “ลาซาด้าเชื่อว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเราเล็งเห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างเพศในการเข้าถึงเทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ และอาจเป็นการปิดกั้นเยาวชนในการเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง มูลนิธิลาซาด้าจึงเข้ามาสานต่อเส้นทางสู่ความฝันให้กับผู้หญิงและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยให้คนเหล่านี้เริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


นอกจากการตระหนักถึงเหล่าเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการศึกษาแล้ว มูลนิธิลาซาด้ายังได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์ในแต่ละประเทศ เพื่อมอบโอกาสให้แก่ผู้หญิง โดยเฉพาะการยกระดับความสามารถในด้านเทคโนโลยี และร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร For The Women (FTW) จากประเทศฟิลิปปินส์ มอบทุนการศึกษาด้านหลักสูตรวิทยาการด้านข้อมูลให้แก่เยาวชนหญิง โดยเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของมูลนิธิในการลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ และส่งเสริมความหลากหลายในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น


Lazada


ใหม่กว่า เก่ากว่า