HUAWEI สนับสนุน Three Gorges Group สร้าง Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่สุดในจีนตอนกลาง


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 บริษัท ทรี กอร์เจส กรุ๊ป (Three Gorges Group) ได้สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ตงเยว่เหมียว (Dongyuemiao Data Center) ในเมืองอี้ชาง มณฑลหูเป่ย เฟสแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีบริษัท หัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ (Huawei Digital Power) เป็นผู้จัดหาโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดให้กับโครงการนี้ สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเขื่อนสามผา (Three Gorges Dam) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ เมื่อโครงการทั้งสามเฟสเสร็จสมบูรณ์ ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้จะมีตู้แร็ค 26,400 ตู้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร และก้าวขึ้นเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่สุดในจีนตอนกลาง

โครงการเฟสแรกใช้เงินลงทุน 845 ล้านหยวนในการสร้างตู้แร็ค 4,400 ตู้ ครอบคลุมพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร โดยประกอบด้วยอาคารเก็บอุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์ อาคารควบคุมการสื่อสาร และสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 35 กิโลโวลต์ โครงการเฟสแรกนี้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 200 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และจะได้รับไฟฟ้าพลังน้ำที่ผลิตจากเขื่อนสามผา นอกจากนั้นยังระบายความร้อนตามธรรมชาติด้วยน้ำจากแม่น้ำ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล

ดาต้าเซ็นเตอร์ตงเยว่เหมียวสร้างขึ้นตามมาตรฐานห้องเก็บอุปกรณ์ระดับคลาสเอ (Class A) ของประเทศจีน โดยมีการใช้เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทซึ่งมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมได้ เพื่อก้าวขึ้นเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศจีน ทั้งนี้ หัวเว่ยรับหน้าที่จัดหาโซลูชัน L0+L1 ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบดาต้าเซ็นเตอร์ การจัดหาอุปกรณ์หลัก ไปจนถึงการส่งมอบโครงการและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

อุปกรณ์หลักของโซลูชันแบบฟูลสแต็กจากหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ประกอบด้วยห้องเก็บอุปกรณ์แบบโมดูลาร์รวม 160 ห้อง, พาวเวอร์พ็อด (PowerPOD) 38 จุด, อุปกรณ์สมาร์ทลี่ (SmartLi) 320 ตัว, กำแพงพัดลมอุณหภูมิสูง 160 จุด, ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะไอคูลลิ่งแอดเอไอ (iCooling@AI) 1 จุด และเอไอโรบอท (AI-Robot) 1 ตัวสำหรับใช้ในการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ทรี กอร์เจส กรุ๊ป สามารถสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่เรียบง่าย ชาญฉลาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั่วทั้งประเทศจีนกำลังเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุดก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งส่วนสำคัญในเป้าหมายดังกล่าวคือการลดการปล่อยคาร์บอนจากดาต้าเซ็นเตอร์ โดยหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ได้ทุ่มสุดกำลังเพื่อช่วยเหลือทรี กอร์เจส กรุ๊ป ในการผลักดันดาต้าเซ็นเตอร์ตงเยว่เหมียวให้เป็นดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ และในการบรรลุเป้าหมายนี้ หัวเว่ยได้นำโซลูชันล้ำสมัยอย่าง iCooling@AI มาใช้ในการควบคุมความคุ้มค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้า (PUE) ตลอดทั้งปีให้อยู่ภายในระดับ 1.25 และในขณะเดียวกัน โซลูชันจ่ายกำลังไฟฟ้าอย่าง PowerPOD+SmartLi ก็เปิดโอกาสให้ควบคุมดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว พร้อมลดฟุตพริ้นท์ของแหล่งจ่ายไฟและการจ่ายไฟลง 40% ทำให้มีพื้นที่รองรับตู้แร็คได้มากกว่าเดิม 500 ตู้ โซลูชันทั้งหมดนี้เป็นแบบสำเร็จรูป ทำให้นำไปวางระบบในระยะต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยร่นเวลาได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับแนวปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์

ดาต้าเซ็นเตอร์ตงเยว่เหมียวเป็นโครงการสำคัญของทรี กอร์เจส กรุ๊ป ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบดิจิทัลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการดาต้าเซ็นเตอร์นี้จะช่วยให้จีนเคลื่อนย้ายทรัพยากรการประมวลผลจากจีนตะวันออกไปยังจีนตะวันตกได้อย่างไหลลื่น โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย์ใกล้กับเขื่อนสามผา โดยใช้พลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้ ทั้งยังมีความปลอดภัยสูง นับเป็นอีกความก้าวหน้าสำคัญในการขยายเศรษฐกิจตามแนวแม่น้ำแยงซี พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
ใหม่กว่า เก่ากว่า