ดีไซน์รับอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้วิศวกร

 

ระบบออโตเมชั่น เป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งสินทรัพย์ด้านการผลิตไม่สามารถทำหน้าที่เองได้จนกว่าจะมีการออกแบบระบบและสั่งดำเนินการ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในโรงงานขึ้นอยู่กับว่าสามารถออกแบบระบบได้ดีแค่ไหน เมื่อถึงเวลาต้องอัพเกรดไปสู่เทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้น (ถึงจุดหนึ่งก็จำเป็นต้องทำ) จะอัพเกรดได้ง่ายแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่ามีการคิดให้รองรับเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบระบบเหล่านี้หรือไม่


Smart Design and Engineering การออกแบบและการวางวิศวกรรมอันชาญฉลาด จะพิจารณาถึงแนวทางบางอย่างที่ช่วยให้การออกแบบระบบต่างๆ รวมถึงการสั่งการ การดำเนินการ และนำมาใช้งานจริงได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น สำหรับตลอดทุกช่วงการดำเนินงานในโรงงาน


ความท้าทายหลักที่บริษัทต่างๆ ต้องพบเจอในปัจจุบัน คือความไม่ลงตัวระหว่างช่วงการดำเนินงานของโรงงานกับระบบควบคุมการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลในหนึ่งรุ่นจะอยู่ได้นาน 2 ปี แม้ว่าสายการผลิตหรือตัวโรงงานจะอยู่นานเกิน 10 ปีก็ตาม ดังนั้น การคำนึงถึงเรื่องนี้ระหว่างที่ออกแบบโครงการ จะช่วยให้การบริหารจัดการการดำเนินงานในโรงงานตลอดทุกเฟสของทุกช่วงเวลาง่ายขึ้น


การออกแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการออกแบบดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้สามารถออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความผิดพลาดได้ (error proof designs) ทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น ด้วยการออกแบบที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยระบบในปัจจุบัน

 • โรงงานทั้งหมดสามารถจำลองภาพและทำการทดสอบได้อย่างเสมือนจริง พร้อมประเมินความเหมาะสมระหว่างที่กำลังออกแบบ
 • วิศวกรหลายรายทำงานไปพร้อมกันได้แบบคู่ขนาน ช่วยลดเวลาการออกแบบทั้งหมดได้
 • ให้แนวทางการออกแบบเป็นแบบมีจุดประสงค์ชัดเจน เปลี่ยนจากการเขียนโปรแกรมไปสู่การตั้งค่า ช่วยลดทั้งเวลาในการออกแบบและลดความผิดพลาด
 • ระบบสามารถทำการจำลองและปรับใช้งานได้อย่างเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ ก่อนที่จะนำมาสร้างหรือสั่งดำเนินการจริง


เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ

ช่วยเร่งให้เริ่มงานในกระบวนการต่างๆ ได้เร็ว จึงทำให้ลูกค้าสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


เครื่องมือออกแบบระบบดิจิทัล ผสานกับเทคนิคด้านการออกแบบทางวิศวกรรมอันชาญฉลาด ช่วยลดจำนวนชั่วโมงในการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง โดยช่วยให้ทำการทดสอบ แก้บั๊ก และประเมินความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระหว่างที่วิศวกรยังคงนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ ช่วยให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วขึ้น และทีมวิศวกรสามารถออกจากไซต์งาน เพื่อไปทำโครงการต่อไปได้เร็วขึ้น


การบริหารจัดการวงจรการทำงาน

การออกแบบทางดิจิทัล และเทคนิคด้านวิศวกรรม (เช่น ดิจิทัล ทวินส์) ช่วยเชื่อมโยงกระบวนการออกแบบของระบบควบคุมการทำงานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกลไกของสินทรัพย์ ทำให้นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้นตั้งแต่แรกเริ่ม และบริหารจัดการวงจรชีวิตการทำงานของระบบเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ระบบเปิดในปัจจุบันยังทำให้การออกแบบฮาร์ดแวร์ไม่ต้องถูกผูกติดกับซอฟต์แวร์ ทำให้เป็นอิสระต่อกัน


แนวทางใหม่เหล่านี้ สร้างความแตกต่างในการออกแบบ ซึ่งปกติแล้ว “การออกแบบ” “การสร้าง” “การดำเนินการ” จะเกิดขึ้นเมื่อผ่านแต่ละช่วงไปแล้ว โดยพนักงานจะได้ประโยชน์ในด้านการลดความซับซ้อน และให้ความสามารถในการจำลอง/ประเมินระบบที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างเสมือนจริง ก่อนที่จะดำเนินการจริง นอกจากนี้ การออกแบบระบบยังทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์รุ่นใดก็ตามที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานอยู่ปัจจุบันในโรงงาน


ประเด็นทั้งหมดนี้สำคัญอย่างไรสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบและโรงงานในปัจจุบัน?


หากเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

 • หากเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ไม่สร้างคุณค่า จะช่วยให้วิศวกรหันไปมุ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรมได้หรือไม่
 • หากมีมุมมองเชิงลึกให้พนักงานได้ในทันทีที่ต้องการ จะช่วยให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 • หากทำการอัพเดตระบบควบคุมได้ง่าย จะช่วยลดความเสี่ยงและลดการดาวน์ไทม์ได้
 • หากสามารถลงทุนในการออกแบบระบบตั้งแต่แรก โดยทำให้รองรับการใช้งานได้สำหรับตลอดช่วงการทำงานของโรงงาน
 • หากสามารถเริ่มดำเนินการระบบใหม่ได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นพร้อมกันนี้ Schneider Electric and AVEVA ยังได้พัฒนาระบบที่เชื่อมต่อ ให้ความยืดหยุ่นและเป็นระบบเปิดมากขึ้น โดยมีโซลูชันที่ตรงความต้องการเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมระบบน้ำ และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น


โซลูชันเหล่านี้ ช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพงานวิศวกรรม
 • ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว


แนวทางดังกล่าวช่วยลดความผิดพลาดและเวลาที่ต้องเสียไปในตลอดช่วงการทำงานทั้งหมดของโรงงาน โดยให้ประโยชน์ในการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งให้ประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับผู้วางระบบและลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานโซลูชันใหม่ Integrated Control & Supervisory ช่วยเร่งเวลาในการออกแบบและสั่งการดำเนินการได้เร็วขึ้น อีกทั้งช่วยปกป้องการลงทุนของลูกค้าในเรื่องระบบควบคุมการทำงาน จึงทำให้อุตสาหกรรมเพิ่มความยั่งยืน ยกระดับประสิทธิภาพ และความคล่องตัวไปสู่บรรทัดฐานใหม่ สำหรับทั้งทุกช่วงของกระบวนการผลิต


โดย อาลี ฮาจ์ ฟราจ์ รองประธานอาวุโสฝ่าย Machine Solution ชไนเดอร์ อิเล็คทริค


Schneider Electric

ใหม่กว่า เก่ากว่า