Canon ขยายเวลารับประกันพรินเตอร์เพิ่มความอุ่นใจ เมื่อใช้บริการ Onsite Service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565

 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) จัดโปรโมชั่นเพิ่มความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าเครื่องพิมพ์แคนนอน เมื่อใช้บริการซ่อมพรินเตอร์แบบ Onsite Service (ทั้งที่บ้านและสำนักงาน) สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 แคนนอนมอบความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ด้วยการขยายเวลารับประกันหลังการซ่อมทั้งการรับประกันอะไหล่ จากปกติ 3 เดือน เพิ่มเป็น 6 เดือน และการรับประกันค่าบริการ จากปกติ 1 เดือน เพิ่มเป็น 2 เดือน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์แคนนอนได้อย่างคุ้มค่าและอุ่นใจยิ่งกว่าเดิมนางสาวเนตรนรินทร์ จันทร์จรัสสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์อิมเมจคอมมูนิเคชั่น กล่าวว่า “แคนนอนยึดมั่นในแนวคิด Business Can Be Simple With Canon จึงมอบบริการซ่อมพรินเตอร์นอกสถานที่แบบ Onsite Service เพื่อให้ช่างเทคนิคของแคนนอนเดินทางไปซ่อมเครื่องพิมพ์ให้ถึงที่บ้านหรือที่สำนักงานของลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางหรือไม่สามารถนำสินค้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการได้ พร้อมช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากที่สุด”

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ความคุ้มครองพิเศษนี้ ใช้ได้เฉพาะเครื่องที่แจ้งซ่อมโดยช่างจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
  • ความคุ้มครองพิเศษนี้ใช้กับใบเสนอราคางานซ่อม Onsite Service ฉบับลงวันที่ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565
  • กรณีที่ลูกค้าได้รับใบเสนอราคาที่ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ลูกค้าจะได้รับการขยายระยะเวลาในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าดังนี้
    • กลุ่มลูกค้าราชการ ได้รับการขยายเวลาในการตอบรับอนุมัติ 15 วัน หรือสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2565
    • กลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้รับการขยายเวลาในการตอบรับอนุมัติ 7 วัน หรือสิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2565
  • ลูกค้าที่ต้องการรับความคุ้มครองพิเศษต้องลงนามอนุมัติในใบเสนอราคางานซ่อม Onsite Service และแจ้งกลับบริษัททางอีเมลภายในวัน 7 วัน นับจากวันที่ลงในใบเสนอราคา และต้องชำระเงินค่าบริการตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุในใบเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • ความคุ้มครองพิเศษครอบคลุมการขยายเวลารับประกันเฉพาะอะไหล่และค่าบริการ (Service Charge) เท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทาง (Onsite Service Charge หากมีแจ้งซ่อม ต้องชำระค่าเดินทางเพิ่ม)

ลูกค้าแคนนอนสามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน Call Center โทร. 02-344-9988 หรือแอดไลน์ @canonthailand และ @canononsiteprinter


ใหม่กว่า เก่ากว่า