ARINCARE ผนึกกำลัง SCG Express และ LINE Thailand ลดช่องว่างการเข้าถึงยาและสินค้าสู้โควิด

เชื่อมต่อ 3,000 ร้านยา เข้าถึงผู้ป่วยทั่วประเทศ ชูบริการเติบโต 300%

อรินแคร์ (Arincare) สตาร์ทอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มร้านขายยาออนไลน์สำหรับเภสัชกรและร้านขายยา ผนึกกำลัง SCG Express และ LINE Thailand เชื่อมต่อพันธมิตรบริษัทยาและผู้ค้าส่งเวชภัณฑ์ชั้นนำทั่วประเทศ ยกระดับ Supply Chain ลดช่องว่างการเข้าถึงยาและสินค้ายุคโควิด มุ่งช่วยให้เภสัชกรและร้านขายยาชุมชน ด่านหน้าดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วในราคาที่ประหยัดกว่า พร้อมพัฒนา MedCare MINI APP บริการ Telepharmacy บนไลน์แพลตฟอร์ม เข้าถึงผู้ใช้งาน 50 ล้านคนทั่วประเทศ เปิดตัว 3 เดือนเชื่อมโยงผู้ป่วยได้รับบริการจากเภสัชกรชุมชนมากกว่า 10,000 ครั้ง เผยที่ผ่านมาสามารถ เชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรกับร้านยาชุมชนแล้ว 3,000 ร้านทั่วประเทศ และบริการเติบโตขึ้นกว่า 300% ในปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดรับพันธมิตรร่วมสร้างคุณค่าให้คนไทย

นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโควิด-19 การกระจายยาและสินค้าที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพให้ถึงมือประชาชนกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และร้านขายยาเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดับชุมชนได้ดีที่สุด แต่ในช่วงปีที่ผ่านมากลุ่มเภสัชกรชุมชนเหล่านี้กลับยังประสบปัญหาเข้าถึงยาและสินค้าที่จำเป็น รวมถึงมีต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโควิดที่มักขาดตลาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK หรือยารักษาโรคต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ควร ประกอบกับช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยาและสินค้าที่ช่วยบรรเทาอาการสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ โดยเฉพาะในกลุ่ม Home Isolation เริ่มขาดตลาดและส่งผลให้ราคาสินค้าบางรายการปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการกระจายสินค้ายังกระจุกตัว ทำให้ร้านขายยาในชุมชนต่างจังหวัดจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงยาและสินค้ากลุ่มนี้ จนส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขในวงกว้าง เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นและกระจายทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ประชาชนที่ติดเชื้อทำ Home Isolation ที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวและสีส้ม ส่งผลให้เภสัชกรและร้านขายยากลายเป็นด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

จากปัญหาดังกล่าว Arincare ได้ร่วมมือโครงข่ายพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของยาตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ป่วย เพื่อช่วยให้เภสัชกรชุมชนเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้รวดเร็วขึ้นในราคาที่ประหยัดกว่า รวมถึงให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการของเภสัชกรและยาได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ (Telepharmacy) พร้อมกับการจับมือกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรในการยกระดับการกระจายยาและสินค้าจำเป็นในช่วงวิกฤติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงยาและสินค้าต่าง ๆ ให้สามารถหาซื้อยาได้รวดเร็วขึ้น ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยทำงานเชื่อมโยงร่วมกับบริษัทยาและผู้ค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อจัดหาสินค้าที่ต้องการให้เพียงพอ โดยArincare ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพลส จำกัด (SCG Express) พันธมิตรผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าไปยังชุมชนที่ต้องการทั่วประเทศ

นางสาวอรนี เพ็ญศิริสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดเผยว่า SCG EXPRESS รับหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำส่งพัสดุ หรือยา และเวชภัณฑ์ให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย เนื่องจากการนำส่งยาและเวชภัณฑ์เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ช่วยเชื่อมโยงเภสัชกรและร้านขายยาชุมชนให้เข้าถึงยาและสินค้าที่จำเป็นต่อผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ในยุคปัจจุบันทุกคนต้องการดำเนินชีวิตประจำวันแบบ ‘นิวนอลมอล์’ การนำส่งพัสดุจึงถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ต้นทางและปลายทางลดความเสี่ยง จากการระบาดของโควิด -19 ให้กับประชาชนในประเทศ 


นายวีระ เกษตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท LINE ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมไทยท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยได้ร่วมกับ Arincare ในการสร้างแอปพลิเคชั่น “MedCare” MINI App บนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) เชื่อมโยงผู้ป่วยกับเภสัชกรหรือร้านขายยาชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด ลดการเดินทางและความเสี่ยง ทำให้ได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากเภสัชกรเร็วยิ่งขึ้น หลังเปิดตัวได้ 3 เดือนนับตั้งแต่ตุลาคม 2564โครงการนี้สามารถเชื่อมโยงผู้ป่วยให้ได้รับบริการจากเภสัชกรชุมชนมากกว่า 10,000 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมากกว่า 60 พื้นที่ทั่วไทย ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านยาชุมชนหลายแสนบาทต่อเดือน

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมไทย ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 โดย LINE ประเทศไทย เล็งเห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ Arincare ในการพัฒนาบริการบนโลกดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือประชาชนและองค์กรทางการแพทย์ในไทย ด้วยการร่วมมือพัฒนา MedCare MINI APP ขึ้นบนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญให้ผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทยกว่า 50 ล้านคน สามารถเข้าถึง สินค้าและบริการที่มีประโยชน์นี้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ลดความซับซ้อนและอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทย ให้สามารถฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปได้ด้วยกัน”

นายธีระ กล่าวทิ้งท้ายว่า บริการของ Arincare เชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรกับร้านยาชุมชนเข้าร่วมรวม 3,000 ร้านทั่วประเทศ ในปีที่ผ่านมาบริการของบริษัทฯ มีอัตราการให้บริการเติบโตขึ้นมากกว่า 300% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ รวมทั้งมีบริการใหม่ ๆ มาช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการกระจายสินค้าให้ไปถึงมือเภสัชกรและ ผู้ป่วยในระดับชุมชนได้รวดเร็ว เชื่อมโยงให้เภสัชกรและผู้ป่วยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคง มองหาโอกาสและการสนับสนุนหรือความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดใน Supply chain ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง หรือการบริการอื่น ๆ เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและคนไทยทุกคน

ผู้ป่วยโควิดสามารถใช้บริการ “MedCare” MINI App เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) “บนแพลตฟอร์ม LINE ได้ที่ http://www.medcare.asia ร้านขายยาและเภสัชกรสามารถติดต่อเพื่อทดลองใช้ระบบและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆได้ที่ https://www.arincare.com
ใหม่กว่า เก่ากว่า