Tizen App Store บนสมาร์ทโฟนจาก Samsung ปิดบริการแล้ว

กาลครั้งหนึ่ง SAMSUNG เคยพยายามสร้างระบบปฏิบัติการณ์และระบบนิเวศของตนเองด้วย Tizen OS ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมต่อการใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ และในตอนนี้ Tizen App Store บนสมาร์ทโฟนที่เดินทางมาอย่างยาวนานได้ทำการปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อย

นั่นเท่ากับว่าทุกบริการการอัพเดทหรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นบน Samsung Z1, Z2, Z3, Z4 ทั่วโลกจะไม่สามารถใช้งานบริการได้อีกต่อไป อนาคตของ Tizen OS จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องมาลุ้นไปพร้อมกัน รวมไปถึงนาฬิกา Samsung Galaxy Watch ได้มีการเปลี่ยนผ่านจาก Tizen OS มาเป็น WearOS แล้วเช่นกัน


ใหม่กว่า เก่ากว่า