NOSTRA เชิญชวนร่วมสัมมนา “ยกระดับบริการด้านสุขภาพด้วย “Health Data Integration Platform - Smart Health by NOSTRA ในงาน Health Tech Thailand 2021 ฟรี! นำเสนอเทคโนโลยีมุ่งยกระดับเฮลท์แคร์ไทยไปสู่ดิจิทัล

 

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โซลูชันด้าน IoT ภายใต้แบรนด์ NOSTRA และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ เข้าร่วมงาน Health Tech Thailand 2021 และรับฟังการสัมมนา “ยกระดับบริการด้านสุขภาพด้วย “Health Data Integration Platform - Smart Health by NOSTRA เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการในธุรกิจเฮลท์แคร์ ด้วย Health Data Integration Platform เพื่อติดตามแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมแชร์กรณีศึกษาการนำไปใช้งานจริงจากการสนับสนุนงานวิจัยชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 15.30 น. – 16.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบ Online และ On-site  ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านโปรแกรม ZOOM ได้ที่  https://bit.ly/3qZS6L2 ฟรี!นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายสำหรับ Health Tech ในไทยปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านบาท และคาดว่าในระยะ 3 -5 ปีข้างหน้า น่าจะเติบโตได้ในช่วง 10-12% (CAGR) จากสถานการณ์การระบาดของโควิดเร่งให้ Health Tech เข้ามามีบทบาทในการบริการสุขภาพ ทั้งการช่วยลดความเสี่ยง การป้องกันและอำนวยความสะดวก ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทย และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น (อ้างอิง: กสิกร) เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเฮลท์แคร์ให้เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการวิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลการบันทึกกิจกรรมการออกกำลังกายและข้อมูลสุขภาพจากผู้ป่วยที่ใส่ GARMIN Smart Watch  ไปยังแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA ซึ่งช่วยสร้างแพชชันเสริมแรงบันดาลใจ ทำลายกำแพงของความกลัว กล้าที่จะการออกกำลังกายส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ นับเป็นก้าวสำคัญในการนำแพลตฟอร์มดังกล่าวเข้ามาช่วยยกระดับด้านแฮลท์แคร์สู่ Digital Health Care ของประเทศ


แพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” เป็น Health Data Integration Platform ที่ช่วยยกระดับการบริการด้านสุขภาพ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิตและกิจกรรมการออกกำลังกายจาก Health Tracking Platform ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกต่างๆ โดยในแพลตฟอร์มประกอบไปด้วย 1. Mobile Application ที่ทำหน้าที่แสดงสรุปผลข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลังที่ผู้ใช้งานได้บันทึกไว้เปรียบเสมือนไดอารี่สุขภาพและการทำกิจกรรมส่วนตัว 2. Web Application สำหรับทีมงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพหรือทีมวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายสามารถติดตามข้อมูลของลูกค้าสมาชิกหรือผู้รับคำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิดและรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยแอปพลิเคชันทั้ง 2 ส่วนจะทำงานร่วมกับ Health Data Portal Engine ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก Health Tracking Platform ต่างๆ ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ หรือเชื่อมต่อกับระบบงานของลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก


ทั้งนี้ การนำไปใช้ในงานวิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น เราคาดหวังให้เกิดแรงกระเพื่อมไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั้งกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และผู้ป่วยในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อการดูแลให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายหลักในปีนี้ต้องการนำเสนอให้มีการนำไปปรับใช้กับกลุ่มธุรกิจ กลุ่ม Wellness & Healthcare ยกระดับและพัฒนาบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การเป็น Digital Health Care หวังจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวพร้อมรองรับยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ Medical Hub  รวมไปถึง Medical & Wellness Tourism ได้ในปี 2565 นอกจากนี้ในกลุ่มเป้าหมายรองยังได้มองเห็นแนวโน้มการ Adopted HRTech ในกลุ่มองค์กรยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างรอบด้าน สู่การขับเคลื่อนประสิทธิภาพของผลงานในที่สุดรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับฟังได้จากการสัมมนาพิเศษในงาน Health Tech Thailand 2021 มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทั้งแบบ Online และ On-site  ในหัวข้อ “ยกระดับบริการด้านสุขภาพด้วย “Health Data Integration Platform - Smart Health by NOSTRA” ในวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. – 16.30 น. ผ่านทาง Zoom ลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ คลิก https://bit.ly/3qZS6L2

ใหม่กว่า เก่ากว่า