(BIS) ไบโอซายน์ ชูนวัตกรรมชุดตรวจโควิด แบบ RT PCR คว้ารางวัลระดับโลก ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจยาและเวชภัณฑ์สัตว์ International Innovation Award 2021

 

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) พร้อมก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมไบโอเทค การันตีด้วยรางวัล The International Innovation Awards 2021 รางวัลระดับโลกที่ยกย่องและให้การยอมรับนวัตกรรมที่โดดเด่น รวมถึงรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 ที่เชิดชูผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมและผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการธุรกิจนสพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทไบโอซายน์ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้า และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิต ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR (Angentex® COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) ที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของไทย และได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการชั้นนำ ในการควบคุมโควิด-19 ทำให้ ประเทศไทยลดการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาลลดลง”


จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาผลิตภัณฑ์ (Product) จาก The International Innovation Awards (IIA) 2021 ด้วยผลิตภัณฑ์ Angentex® COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) ที่มีจุดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องการตรวจโรคโควิด-19 ที่แม่นยำ สะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจจากตัวอย่างทั้งในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นชุดตรวจที่ช่วยในการจัดการเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ ONE HEALTH ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรางวัลระดับโลกอันทรงคุณค่าที่ยกย่องและให้การยอมรับนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการและด้านวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมนวัตกรรมระดับนานาชาติ The International Innovation Summit 2021 ที่ผ่านมานอกจากนี้ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) ยังได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 ประเภทรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี จาก นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว./ SME Bank)  และพันธมิตรฯ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในปีนี้ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสโควิด-19


บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมไบโอเทคของประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เป็นหนึ่งในผู้นำในด้านธุรกิจจำหน่ายยา เวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยกลุ่มไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยสินค้า บริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน  

ใหม่กว่า เก่ากว่า