Intel แต่งตั้งนายสตีฟ ลอง เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

บริษัทอินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศการแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ) ปัจจุบัน สตีฟดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทในกลุ่มฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสื่อสารของอินเทล โดยสตีฟจะเข้ามารับผิดชอบดูแลภาพรวมธุรกิจของอินเทลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น ซึ่งรวมไปถึงการขยายการเติบโตของรายได้ การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบนิเวศท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าและพันธมิตร 

โดยก่อนหน้านี้ สตีฟเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายขายระดับโลกในกลุ่มธุรกิจลูกค้าของอินเทล โดยเขาได้ร่วมงานกับอินเทลเมื่อปีพ.ศ. 2543 และดำรงตำแหน่งต่างๆ ในด้านฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ ฝ่ายกำหนดราคา และฝ่ายดำเนินธุรกิจ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา และสหรัฐอเมริกา โดยความรับผิดชอบที่เขาเคยได้รับมอบหมายในทวีปเอเชียนั้นคือการประจำการที่ประเทศฮ่องกงในปีพ.ศ. 2547 เพื่อบริหารทีมปฏิบัติการที่มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจของอินเทลในภูมิภาค

สตีฟกล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ขับเคลื่อนการเติบโตและความเป็นผู้นำของอินเทลในภูมิภาคที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากอย่างเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น และยิ่งหลากหลายมากขึ้นอีกในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตัลได้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ทรงพลังทั้ง 4 อย่าง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน (pervasive connectivity), โครงสร้างพื้นฐาน Cloud-to-Edge, และการบูรณาการคอมพิวเตอร์เข้ากับโลกความจริงอย่างไร้ขอบเขต (ubiquitous compute)” 

สตีฟสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน ละตินอเมริกา จากมหาวิทยาลัยทูเลน และปริญญาบริการธุรกิจ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม และยังเป็นศิษย์เก่าของโปรแกรมการบริหารจัดการระดับสูงจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอีกด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า