depa เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2 ติดปีกบุคลากรอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2 สานต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับโลก ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน 4 หมวดเกมยอดนิยม พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 13 มกราคม 2565

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (เกม คาแรคเตอร์ และแอนิเมชัน) ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปี่ยมศักยภาพที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรม โดย ดีป้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศเล็งเห็นความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกม จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) บริษัท อินโฟเฟด จำกัด และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความสำเร็จของโครงการ depa Game Accelerator Program หลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจาก depa Game Accelerator Program Batch 1 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 ทีม โดยผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวคือ การผลักดันให้เกมไทยอย่าง Joojee’s Journey ที่พัฒนาโดย DIDTC - Quantum Peaks สามารถวางจำหน่ายบน Nintendo eShop ได้

ขณะที่ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2 มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้มีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับโลก วางรากฐานความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน 4 หมวดเกมยอดนิยม ประกอบด้วย Action, Adventure, Strategy และ Sport (Casual Game) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 13 มกราคม 2565


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2 สานต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับโลก ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน 4 หมวดเกมยอดนิยม พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 13 มกราคม 2565


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (เกม คาแรคเตอร์ และแอนิเมชัน) ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปี่ยมศักยภาพที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรม โดย ดีป้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศเล็งเห็นความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกม จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) บริษัท อินโฟเฟด จำกัด และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความสำเร็จของโครงการ depa Game Accelerator Program หลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจาก depa Game Accelerator Program Batch 1 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 ทีม โดยผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวคือ การผลักดันให้เกมไทยอย่าง Joojee’s Journey ที่พัฒนาโดย DIDTC - Quantum Peaks สามารถวางจำหน่ายบน Nintendo eShop ได้

ขณะที่ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2 มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้มีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับโลก วางรากฐานความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน 4 หมวดเกมยอดนิยม ประกอบด้วย Action, Adventure, Strategy และ Sport (Casual Game) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 13 มกราคม 2565

ใหม่กว่า เก่ากว่า