โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยระบบปฏิบัติการทางธุรกิจของ Zoho One สำหรับประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ที่ได้รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว


วันนี้ Zoho บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันรุ่นใหม่และบริการ Zoho One ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการทางธุรกิจซึ่งจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจแก้ปัญหาข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายและปิดช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างทุกทีมและหน่วยงานได้ โดยจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และยืนหยัดเติบโตได้  ปัจจุบันมีความต้องการใช้โซลูชันแบบผสานรวมมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้ Zoho One ที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้องค์กรกว่า 40,000 แห่ง ต่างวางใจเลือกใช้ Zoho One ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเมื่อปี 2560 เป็นต้นมา และแม้ในระหว่างที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลก  Zoho One ก็ยังคงมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 60% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี อีกทั้งกลุ่มธุรกิจยังสนใจใช้แอปพลิเคชันต่าง  ของ Zoho เพิ่มขึ้นจาก 19 เป็น 21 แอปพลิเคชันเมื่อต้นปี 2563 อีกด้วย  

คุณ Gibu Mathew รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปแห่ง Zoho APAC กล่าว สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มองเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การที่จะผนวกรวมกระบวนการทางดิจิทัลด้านธุรกิจต่าง  เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกันจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลความจริง เพียงแหล่งเดียวซึ่งจะต้องเอาไปใช้ในการทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่าย การทำงานที่เป็นเอกภาพทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างแท้จริงจะทำให้เกิดข้อมูลเชิงลึกอันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งต้องนำไปใช้ในระบบ เราจึงคิดค้น Zoho One ขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวและมุ่งมั่นเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติใหม่  ข้าไปและปรับปรุงพัฒนามาตลอดเป็นเวลาหลายปี” 

เราได้พัฒนา Zoho One ขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล และการเก็บรักษา ซึ่งเป็นปัญหาที่กลุ่มธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ โดยได้คิดค้นพัฒนาคุณสมบัติต่าง  ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในที่เดียวเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอันเฉียบขาด 

ธุรกิจทุกวันนี้ต่างมีระบบวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่มีศักยภาพแข็งแกร่งขึ้นซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วองค์กร โดยจะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่เคยหล่นหายไประหว่างหน่วยงาน ทีม หรือแอคเคานท์ ผู้ใช้งานจะได้ใช้ Zoho One ซึ่งมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม Zia  ระบบ AI assistant ของ Zoho  และแพลตฟอร์ BI ของ Zoho และ แพลตฟอร์มระบบวิเคราะห์ (Analytics Platform)  เพื่อคาดการณ์และเตรียมข้อมูลเชิงลึกให้พร้อมใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมใหม่ที่ประกอบไปด้วย   

● ระบบ BI ในตัวและความสามารถในการโต้ตอบ แพลตฟอร์ม Zoho One ประกอบด้วยระบบวิเคราะห์ในตัวและสามารถโต้ตอบได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยงานอื่นได้ โดยความสามารถทั้งหมดใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ (Natural Language commands) ผ่านแพลตฟอร์ม Zia Insights ดังนั้นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญสามารถทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะมีการรายงานผลและแดชบอร์ดของระบบวิเคราะห์ที่สร้างไว้แล้วกว่า 1,500 แบบ  

● การเตรียมข้อมูล ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมข้อมูลและบริหารจัดการแบบบริการตัวเองพร้อมใช้แล้วใน Zoho One ไม่ว่าผู้ใช้จะกำลังเตรียมข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลอื่น  แพลตฟอร์ม DataPrep ซึ่งใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจะเอื้อให้ผู้ใช้งานในกลุ่มธุรกิจสามารถผสาน สร้างแบบจำลอง ล้างข้อมูล ปรับเปลี่ยน และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตลอดจนผสานรวมกับระบบวิเคราะห์หรือบุคคลที่สามเมื่อมีข้อมูลเชิงลึกใหม่เข้ามาได้ 

● กราฟงาน การให้บริการหลังบ้านแบบใหม่ของ Zoho ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ธุรกิจรายแรกในอุตสาหกรรม จัดระบบข้อมูลการโต้ตอบระหว่างบุคคล ทรัพยากร ระบบ และกระบวนการ โดยเรียนรู้จากสัญญาณและจุดแข็งทั่วทั้งบอร์ด เพื่อสร้างกราฟงานของทั้งบริษัทที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลภายในองค์กร โดยผลลัพธ์ของกราฟงานจะเห็นได้จากประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง  

 การค้นหาข้อมูลในองค์กร Zoho Actionable ใช้ค้นหาข้อมูลในองค์กรทั้งหมด ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม Zia ซึ่งตอนนี้สามารถเข้าใจคำขอภาษาธรรมชาติ (natural language request) ได้แล้ว การค้นหาที่ใช้ภาษาธรรมชาติจะนำไปสู่การค้นพบข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นในทุ  ทีมและหน่วยงาน ปรับขนาดและควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจทั่วโลกได้เร่งให้เกิดความต้องการใช้โซลูชันดิจิทัลที่รองรับการทำงานและรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย เพราะการปฏิบัติงานมีความซับซ้อนมากขึ้น ข้อมูลพนักงานและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก  ดังนั้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์การจัดการแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application Management) และ Zoho Commerce มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม  

● การจัดการแอปพลิเคชันมือถือ (MAM) ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ยังคงทำงานจากระยะไกลอยู่ Zoho One จึงเพิ่มความสามารถในการจัดการแอปพลิเคชันบนมือถือในระดับองค์กร โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มและจัดการอุปกรณ์ของผู้ใช้งานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น รวมถึงยังสามารถควบคุมสิ่งต่าง  ได้แก่ การจัดเตรียม การอนุญาตและนโยบายเฉพาะของแอปพลิเคชั การล็อกและล้างอุปกรณ์จากระยะไกล และอื่น  อีกมากมาย ซึ่งพนักงานจะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

 Zoho Commerce กลุ่มธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลให้เร็วกว่าที่เคย Zoho Commerce จึงเป็นตัวช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือหลากหลายที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์ การรับคำสั่งซื้อ การติดตามสินค้าคงคลัง การดำเนินการชำระเงิน การจัดการจัดส่งสินค้า การทำการตลาดแบรนด์ และการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ Zoho Commerce ยังผสานรวมกับเกตเวย์การชำระเงินของบุคคลที่สามอีกด้วย 

ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานได้จากทุกแห่งหน 

เพื่อต้องการลดช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างพนักงาน นายจ้าง และทีม อีกทั้งช่องว่างนั้นยิ่งขยายกว้างขึ้นเพราะการทำงานจากระยะไกล Zoho One จึงขอนำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่งเสริมประสบการณ์ของพนักงานเพื่อรองรับการทำงานทุกรูปแบบดังนี้  

● Zoho Learn ขณะนี้องค์กรต่าง  สามารถใช้เครื่องมือสร้างหลักสูตรของ Zoho ซึ่งถือเป็นเครื่องมือจัดการการเรียนรู้ที่สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมและการประเมินผลแบบตอบโต้ ดังนั้นการรวมข้อมูลบริษัท โปรแกรมการฝึกอบรม และอื่น เข้าไว้ในระบบออนไลน์สามารถส่งผลให้ธุรกิจมีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานได้ดียิ่งขึ้  

● Zoho Lens  พนักงานจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality (AR) ผ่านการให้ข้อมูล AR annotation แบบเรียลไทม์ ระบบ VoIP และการแชทข้อความ และอื่น  ซึ่งช่วยให้มีทีมที่ทำงานในสำนักงานสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับมือกับอุปสรรคทางธุรกิจได้ เช่น ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ 

 TeamInboxทีมสามารถดูอีเมลจากกล่องขาเข้าร่วมกันเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของงานและทำให้การโต้ตอบทางอีเมลกระชับขึ้นภายในที่เดียว 

 Org Dictionary นับเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมที่ให้บริการพจนานุกรมส่วนกลาง โดยพนักงานสามารถเข้ามาใช้งานได้ทั้งองค์กร โดยแพลตฟอร์มจะรวบรวมชื่อพนักงานในองค์กรและแหล่งข้อมูลอื่น  โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้เป็นหลักในการออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนกันในแอปพลิเคชันของ Zoho ทุกชนิดและในกลุ่มผู้ใช้ ใหม่กว่า เก่ากว่า