Delta ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก HR Excellence Awards 2021


บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล Gold Award ความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน (Total Rewards Strategy) และรางวัล Bronze Award ความเป็นเลิศด้านการสรรหาและพัฒนาบัณฑิต จากงาน HR Excellence Awards 2021 จัดโดยเว็บไซต์ Human Resources Online

เดลต้า ประเทศไทยได้เข้าแข่งขันชิงรางวัลร่วมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในประเทศไทย โดยเดลต้าได้รับการยอมรับสูงสุดสำหรับแนวทางปฎิบัติเฉพาะตัวที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน (Total Rewards Strategy) โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถ ทั้งยังรักษาและจูงใจพนักงานปัจจุบัน นอกจากนี้ เดลต้ายังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ดีพร้อมกับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมทัศนคติ ประสิทธิผล และแรงจูงใจของพนักงาน

จุดเด่นด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนของเดลต้า มีดังนี้:

  • โบนัสประจำปี: เฉลี่ยสูงกว่าบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
  • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยในสำหรับพนักงานและครอบครัว ค่าทันตกรรม และตรวจสุขภาพประจำปีฟรีสำหรับพนักงาน
  • ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาประจำปีสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่บุตรของพนักงาน

การสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเดลต้าได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากแนวทางที่องค์กรใช้เพื่อสรรหาบุคคลากรและกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ โดยก่อนร่วมงานกับเดลต้า นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้นแบบของเดลต้า อาทิ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร (Programmable Logic Controller : PLC) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และซอฟต์แวร์ SCARA ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้วิศวกรใหม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบันของสถานประกอบการผลิตในประเทศไทย

จุดเด่นของกลยุทธ์การจัดหาพนักงานใหม่ของเดลต้า มีดังนี้:

  • โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ: เดลต้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทยและประเทศไต้หวันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนด้านวิศวกรรมได้ฝึกอบรมและทำงานที่มหาวิทยาลัยและโรงงานเดลต้าใน 2 ประเทศ
  • ภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding): การสร้างชื่อเสียงและความตระหนักรู้เกี่ยวกับบริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางออนไลน์ของบริษัท และงานอีเว้นท์เกี่ยวกับอาชีพและการหางาน

นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บริษัทเดลต้า ประเทศไทย ได้รับมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ในฐานะตัวแทนของเดลต้า และกล่าวว่า ที่เดลต้า เรามองว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท และเราทุ่มทุนในการพัฒนาประสบการณ์ของพนักงานในทุกวิถีทาง โดยเป้าหมายของเราคือการทำให้เดลต้าเป็นแบรนด์นายจ้างชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเรายังใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรของเราอีกด้วย

ในฐานะผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมและผู้นำด้านอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในประเทศไทย เดลต้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโอกาสสำหรับผู้ฝึกงาน ผู้สรรหาพนักงาน และกลุ่มพนักงาน เพื่อขยายทักษะการทำงานจากประสบการณ์การทำงานจริง ร่วมกับการสร้างความสามารถในสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยรางวัลล่าสุดนี้นับเป็นการยกย่องความสำเร็จของทีมทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเดลต้าในการปรับใช้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืนของบริษัท

ใหม่กว่า เก่ากว่า