LG ตั้งเป้านำพลาสติกรีไซเคิลกว่าครึ่งล้านตันกลับมาใช้ใหม่การใช้เม็ดพลาสติกที่มาจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว ภายในปี พ.ศ. 2568


แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ประกาศเป้าหมายในการนำพลาสติกรีไซเคิลจำนวน 600,000 ตัน กลับมาใช้ใหม่ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการดำเนินงานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของบริษัท อีกทั้งเป้าหมายดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ใหญ่กว่าของแอลจีในการสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อรับคืนขยะอีเลคทรอนิกส์ และเพิ่มปริมาณการนำเม็ดพลาสติกที่มาจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภค (post-consumer recycled หรือ PCR) กลับมาใช้ในการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของแอลจี

 

ในปี พ.ศ. 2563 แอลจีได้นำพลาสติกรีไซเคิลราว 20,000 ตัน กลับมาใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ โดยวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณการใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้นกว่า 10 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2568 แม้ว่าในปัจจุบัน แอลจีนำพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนภายในผลิตภัณฑ์ทีวี จอมอนิเตอร์ ลำโพง เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศแล้ว บริษัทยังวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณการใช้งานพลาสติกรีไซเคิลกับชิ้นส่วนภายนอกของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน โดยนอกจากการใช้พลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้นแล้ว แอลจียังจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานอีกด้วย ในปีนี้ ทีวีแอลจี OLED ทั้งหมด 18 รุ่น จะถูกผลิตโดยใช้พลาสติกผลิตใหม่น้อยลง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2563 ถึง 14 รุ่น และลดการใช้งานพลาสติกสูงสุด 10,000 ตัน

 

แอลจียังเพิ่มเป้าหมายในการรับคืนขยะอีเลคทรอนิคส์ จากที่กำหนดไว้ 4.5 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2549 เพิ่มเป็นกว่า ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมีขยะอีเลคทรอนิกส์ถูกเก็บไปแล้ว 3.07 ล้านตัน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 แอลจียังได้ดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ในการรับคืนและรีไซเคิลขยะอีเลคทรอนิคส์ใน 52 ประเทศ นอกจากนี้ ในประเทศเกาหลีใต้ ศูนย์รีไซเคิลแอลจีในเมืองชิลซอ (LG Chilseo Recycling Center) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2544 ไม่เพียงแค่รับคืนขยะอีเลคทรอนิคส์ แต่ยังทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนใหม่จากพลาสติก    รีไซเคิล และจัดส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นให้กับโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของแอลจีที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ตู้เย็น เป็นต้น


แอลจีให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการกำจัด โดยบริษัทแม่ของแอลจียังได้เข้าร่วมข้อตกลงกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมประจำประเทศเกาหลีใต้และกลุ่มประชาสังคมท้องถิ่นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบไร้พลาสติก ณ แอลจี ไซเอนซ์พาร์ค (LG Sciencepark) ศูนย์วิจัยและพัฒนาหลักของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของแอลจี

ใหม่กว่า เก่ากว่า