รัฐบาลหนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Open Data Day 2021) พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!!


เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (International Open Data Day 2021) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ “เว็บไซต์” data.go.th” เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Open Data of Life Saving) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายในงานโดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน (ที่ 7 จากซ้าย) นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ 6 จากซ้าย) นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ 5 จากซ้าย) ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ที่ 8 จากซ้าย) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ที่ 4 จากซ้าย) นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ที่ 9 จากซ้าย) และ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ที่ 10 จากซ้าย) ร่วมรับชมวีดีทัศน์ปาฐกถาและการมอบนโยบาย โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ เดอะ โซไซตี้ ชั้น 22 อาคารเกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   
รัฐบาลหนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Open Data Day 2021) พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!! รัฐบาลหนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Open Data Day 2021) พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!! Reviewed by Ai iT on March 12, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.