Things on Net ผนึก Huawei เพิ่มขุมพลังโซลูชันสำรองข้อมูลที่ปกป้องความปลอดภัยขั้นสูงสุด (secure backup solution)


บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งบริการโซลูชันคลาวด์ด้านการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยมี นายปวิณ วรพฤกษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด พร้อมด้วย นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม และ นายเกียรติภูมิ วิเศษไชยศรี (ซ้ายสุด) Channel Management Director บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด และ นางสาวพิณประภา ธรรมสารสุนทร (ขวาสุด) รองประธานกรรมการ Thailand Huawei Cloud ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 38 กรุงเทพฯ

นายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด กล่าวว่า ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ขณะที่โซลูชันไอโอทีถือเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรม 4.0 บริษัท ติงส์ ออน เน็ต ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายระดับโลก และอุปกรณ์พร้อมใช้งานมาตรฐานอุตสาหกรรม จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตลาดไอโอทีประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การบริการโครงข่ายสื่อสารระดับโลก การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์บนแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพ มีความเสถียรและมั่นคงปลอดภัย ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เครือข่าย และโซลูชันที่ทันสมัยครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และการประกอบกิจการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของติงส์ ออน เน็ต และพันธมิตรธุรกิจที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความอัจฉริยะ และสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ แผนกธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Huawei Cloud ร่วมงานกับติงส์ ออน เน็ต เพราะเป็นผู้ให้บริการ IoT solutions แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสบการณ์สูง เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับทุกธุรกิจ การนำนวัตกรรม IoT ช่วยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับสิ่งต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน รูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนา ด้วยนวัตกรรม IoT และ Huawei Cloud จะนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ได้ง่าย เร็วขึ้นและประโยชน์จากการใช้ IoT คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ช่วยลดต้นทุนในหลายๆ ด้าน และยกระดับกิจการให้ Smart ในสายตานักลงทุน ด้วยความร่วมมือระหว่าง Huawei Cloud กับ ติงส์ ออน เน็ต จะช่วยนำเทคโนโลยี IoT ให้เกิดขี้นจริง

นางปิยะธิดา กล่าวทิ้งท้ายว่า หัวเว่ย ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยไปพร้อมกับทุกภาคส่วน ในฐานะที่เป็นทั้งเจ้าของเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงบริการด้าน ICT และ Cloud ในระดับโลก เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งภายใต้เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ที่ตอบรับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการ ‘นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ’

Post a Comment

Previous Post Next Post