Samsung ร่วมกับ โครงการร้อยพลังการศึกษาส่งเสริมการเรียนออนไลน์แก่โรงเรียนที่ขาดโอกาส ผ่านโครงการ “มือถือนี้ พี่ให้น้อง(เรียน)”


บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการเรียนในระบบออนไลน์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ร่วมสนับสนุนแท็บเล็ต 100 เครื่องแก่ โครงการร้อยพลังการศึกษา ผ่านโครงการพิเศษ “มือถือนี้ พี่ให้น้อง(เรียน)” เพื่อมอบอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ห่างไกล หวังช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เมื่อโรคเปลี่ยนโลก โรงเรียนจึงต้องปรับตัว

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่ทั้งโลกเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์โควิด-19 ทั้งภาครัฐบาล เอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปล้วนได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ รวมไปถึงภาคการศึกษา เนื่องจากมาตรการรักษาระยะห่างที่ถูกบังคับใช้เพื่อป้องกันการติดต่อของโควิด-19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบปกติได้ ดังนั้น “การเรียนการสอนออนไลน์” จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ระบบการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการเรียนในระบบออนไลน์เนื่องด้วยการขาดแคลนอุปกรณ์ ทำให้นักเรียนไม่สามารถได้รับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ทางโครงการร้อยพลังการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนในสถานกาณ์เร่งด่วนนี้ จึงได้จัดทำโครงการพิเศษ “มือถือนี้ พี่ให้น้อง(เรียน)” ที่มุ่งระดมการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เพื่อนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Winner Adventures และ Learn Anywhere ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้แบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นความจำด้วยสื่อการสอนที่มีสีสันสดใส และมีระบบการสะสมคะแนนที่มีรูปแบบเหมือนการเล่นเกม ทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น โดยคุณครูสามารถประยุกต์การเรียนออนไลน์เข้ากับการเรียนการสอนปกติ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

อนาคตของการศึกษาผ่านการเรียนออนไลน์

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ถูกสะท้อนออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ ทางซัมซุงจึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงการศึกษารูปแบบใหม่อย่างเท่าเทียม การเรียนออนไลน์ไม่เพียงแต่จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โรคระบาด แต่ยังเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ที่จะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง”


จากวิกฤตโรคระบาดสู่โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม

นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนแท็บเล็ตจากซัมซุง กล่าวว่า “ทางโรงเรียนได้ทำการทดลองการสอนออนไลน์มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปัญหาหลักที่พบคือ นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ชั้นเรียนออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งผู้ปกครองยังมองว่าการเรียนออนไลน์คือการสร้างภาระให้เด็กและครอบครัวในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีราคาสูง ดังนั้น อุปกรณ์ที่ได้รับมาจากทางซัมซุงจึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้ทั้งนักเรียนระดับประถมและมัธยมได้เข้าถึงชั้นเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น”


ด.ญ.นิภาพร แสงสว่าง ชั้น ม.1 นักเรียนโรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า “การเรียนออนไลน์แบบนี้สนุกกว่าการเรียนหนังสือแบบเดิม เพราะสื่อการสอนที่มีสีสันและรูปแบบแปลกใหม่ที่น่าสนใจ แท็บแล็ตที่ได้รับจากทางซัมซุงทำให้การเรียนมีความต่อเนื่องมากขึ้น หนูได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Winner มาตั้งแต่ชั้นป.5 และโปรแกรมนี้ได้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งการออกเสียงและการพูดทำให้หนูกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น”


ทั้งนี้ แท็บเล็ตที่ซัมซุงได้มอบให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา เป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานในกิจกรรมทางการตลาด แต่ยังคงสภาพดี โดยแท็บเล็ตทั้ง 100 เครื่องจะถูกส่งมอบให้แก่ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง และโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ใหม่กว่า เก่ากว่า