Frasers Property ประเทศไทย นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยรังสียูวี-ซี มาใช้ภายในโครงการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ได้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสียูวี-ซี หรือ UV-disinfecting autonomous mobile robots (AMRs) มาใช้ในโครงการของกลุ่มฯ ครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในระยะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหุ่นยนต์นี้ เป็นผลงานของ บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PBA”) ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครบวงจร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และ พีบีเอ กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์


หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสียูวี-ซี ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงไวรัสและแบคทีเรียชนิดอื่นที่แพร่กระจายทางอากาศ (airborne) และทางละอองฝอยขนาดใหญ่ (droplets) ในทุกพื้นที่ตามที่กำหนด โดยมีประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคที่สูงถึง 99.90% ซึ่งมีความปลอดภัยอย่างมาก เพราะการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยรังสียูวี-ซีจะไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใดๆในพื้นที่ นอกจากนี้ ด้วยการทำงานของหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ จะทำให้ลดการพึ่งพาแรงงานสำหรับการฆ่าเชื้อแต่ละครั้ง ตลอดจนช่วยส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปลอดภัยจากรังสียูวี-ซี เพราะหุ่นยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้นำหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสียูวี-ซี มาใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยที่โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 2 พื้นที่ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบางพลี รวมถึงพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม ได้แก่ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และ อาคารสำนักงานมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่ลูกบ้าน ผู้เช่า ผู้ใช้บริการศูนย์การค้า และพนักงาน โดยจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด การได้รับความร่วมมือจาก พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) ทำให้เรามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เผชิญอยู่ พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

Previous Post Next Post