Google Opinion Rewards เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้ว วันนี้, แค่เล่นมือถือ ก็มีเงินใช้


Google Opinion Rewards เป็นบริการของ Google LLC ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA และอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play และ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google (“Google ToS”)


การใช้ Google Opinion Rewards ต้องมีบัญชี Google ที่ถูกต้องและมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปเพื่อใช้งาน Google Opinion Rewards ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนในอุปกรณ์เดียวกันกับที่ติดตั้งแอป Google Opinion Rewards ไว้เมื่อมีแบบสำรวจ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกไม่ทำแบบสำรวจแต่ละครั้งได้เสมอ และในทุกแบบสำรวจจะไม่มีการแชร์คำตอบกับบุคคลที่สามยกเว้นในรูปแบบข้อมูลสรุป

ระบบจะเก็บบันทึกการเข้าร่วมทำแบบสำรวจของคุณไว้เพื่อให้เครดิตคุณ

หากคุณเปิดใช้บริการ Google Location ในอุปกรณ์  คุณอาจได้รับแบบสำรวจเกี่ยวกับประวัติ ตำแหน่ง และเลือกไม่รับแบบสำรวจตามตำแหน่งได้ทุกเมื่อโดยปิดใช้บริการตำแหน่งของ Google ในอุปกรณ์

การมีสิทธิ์รับรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากการทำแบบสำรวจจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและดุลยพินิจของ Google แต่เพียงผู้เดียว รางวัลที่ค้างรับใดๆ จะหมดอายุภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับเครดิต Google ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการมอบเงินรางวัลที่ค้างรับใดๆ หากมีการละเมิดข้อกำหนดของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงตามที่ Google กำหนดไว้อย่างสมเหตุสมผล
ใหม่กว่า เก่ากว่า