Salesforce ขยายบริการ Work.com เพิ่มฟังก์ชันเพื่อรองรับการแจกจ่ายวัคซีน

 


ทั่วโลกต่างกำลังเฝ้ารอวันที่การแจกจ่ายวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเป็นจริง อย่างไรก็ตามเมื่อวันนั้นมาถึง การกระจายวัคซีนเพื่อให้เข้าถึงผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกอย่างปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการแจกจ่ายวัคซีนที่เป็นความหวังของผู้คนทั่วโลกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซลส์ฟอร์ซ [NYSE: CRM] ผู้นำระดับโลกด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ – ได้ประกาศเปิดให้บริการ Work.com for Vaccines ฟีเจอร์จากแพลตฟอร์ม Work.com เพื่อรองรับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆสำหรับการฉีดวัคซีนดยเฉพาะ

 

เพิ่มความสามารถของแพลตฟอร์ม Work.com ที่ปัจจุบันถูกนำไปใช้งานทั้งจากภาครัฐ และเอกชนทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและชุมชน  โดย Work.com for Vaccines ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้านสาธารณะสุขสามารถจัดการแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยผู้ใช้งานสามารถออกแบบ สร้าง บริหารควบคุมโปรแกรมการแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือ ยืดหยุ่น และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว

 

มร. แบรท์ เทย์เลอร์ประธานและ COO เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า "เทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เมื่อการแจกจ่ายวัคซีนหลายพันล้านโดสทั่วโลกเกิดขึ้นจริงในอนาคต เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ Work.com for Vaccines จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเสริมประสิทธิภาพในการการะจายวัคซีน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ อย่าง Salesforce Customer 360 "เสริมประสิทธิภาพการแจกจ่ายวัคซีนอย่างปลอดภัยด้วยโปรแกรมที่เชื่อถือได้

เพิ่มประสิทธิภาพให้แพลตฟอร์ม Work.com ด้วยฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการแจกจ่ายวัคซีนที่ทั่วโลกต่างเฝ้ารอเพื่อด้วยฟังก์ชันอย่าง

 

  • Public Health Command Center หน้าจอแดชบอร์ดที่แสดงผลข้อมูลทั้งหมดในหน้าจอเดียวเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ข้อมูลสถาณการณ์การแพร่กระจายของโรคในพื้นที่นั้นๆ สถานะปริมาณวัคซีนที่มีอยู่ในสต๊อค ข้อมูลการคาดการณ์จำนวนวัคซีนที่จะต้องใช้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลที่มีเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย

 

  • Vaccine Inventory Management ตัวช่วยสำหรับบริหารจัดการจำนวนสต๊อคของวัคซีนที่มีรวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการแจกจ่ายวัคซีน อาทิ เข็มฉีดยา ชุด PPE เพื่อลดความเสี่ยง เสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงานที่ดูแลแจกจ่ายวัคซีน อีกทั้งคำนวณปริมาณวัคซีน และอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ให้เหมาะสมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  • Vaccination Appointment Scheduling ตัวช่วยในการนัดหมายตารางเวลาในการรับวัคซีน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเช่นการเซ็นต์เอกสารยินยอมรับวัคซีนแบบอิเล็กทรอนิกซ์

 

  • Clinical Vaccine Administration ตัวช่วยสำหรับเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแจกจ่ายวัคซีนให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนทำการแจกวัคซีน อาทิ การตรวจสอบ screening ผู้มารับวัคซีน โดยใช้ความสามารถของ AI และ data analysis เข้ามาเกี่ยวข้อง ลดความแออัดที่พื้นที่หน้างานแจกจ่ายวัคซีน

 

  • Vaccination Outcome Monitoring เครื่องมือสำหรับติดตาม ตรวจสอบผลการรับวัคซีน เพื่อให้ผู้มารับวัคซีนสามารถรายงานสถานะอาการของตนเองหลังได้รับวัคซีนผ่านระบบที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมได้ด้วยตนเอง

 

  • Public Health Notifications ฟังก์ชันในการสร้างแคมเปญประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์ม Work.com for Vaccines จะสามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือเพื่อติดต่อกับผู้รับวัคซีน

 

ราคาและการจัดจำหน่าย

Work.com for Vaccines นั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Salesforce Customer 360 ซึ่งลูกค้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่แล้วสามารถขอใช้งาน Work.com for Vaccines ราคาของการใช้บริการขึ้นอยู่กับจำนวนฟังก์ชันที่ต้องการเปิดใช้งาน

ใหม่กว่า เก่ากว่า