Huawei เผยโซลูชัน HiSec 2.0 คุ้มครองโลกดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างครบวงจร

ในงานประชุมสุดยอด HUAWEI CONNECT 2020 ที่ผ่านมา หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชัน HiSec 2.0 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มให้ดีขึ้น การตรวจจับและการวิเคราะห์ภัยคุกคามได้รอบด้านยิ่งขึ้น รวมถึงอีโคซิสเต็มด้านความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น โซลูชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยอิงจากนวัตกรรมและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะสร้างความปลอดภัยให้แก่กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กรต่างๆ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมไปพร้อมกัน
 

ในขณะที่เกิดกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแพร่หลายในทุกแวดวงอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนต่างเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย ประการแรก ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยถูกแบ่งออกมากมายหลายชนิด ยากที่จะทำให้ส่วนประกอบที่แตกต่างกันทำงานประสานกันได้ การตรวจจับภัยคุกคามและการกำจัดภัยคุกคามในรูปแบบวงจรปิด (closed-loop) จึงทำได้ยาก ประการที่สอง ศักยภาพการตรวจจับและการวิเคราะห์ภัยคุกคามของอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกัน ไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วเท่าทันการรับมือภัยคุกคามที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าภัยคุกคามที่ยังไม่สามารถระบุได้ จะไม่ถูกกำจัดออกไปอย่างทันท่วงที ประการที่สาม หน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนต่างต้องการโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมรอบด้าน โซลูชันเช่นนี้จะต้องมีเวนเดอร์หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเวนเดอร์แต่ละรายมีมาตรฐานด้านความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่มีกฎข้อบังคับเดียวกันเพื่อใช้กำหนดแนวทางร่วมงานกับเวนเดอร์ ปัญหาเหล่านี้เองที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพการส่งมอบโซลูชัน

 

โซลูชัน HiSec 2.0 ของหัวเว่ยประสบความสำเร็จในการอัปเกรด 3 ประการที่รองรับการใช้งานในอนาคต (future-proof) ซึ่งรวมถึงสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม และอีโคซิสเต็มด้านความปลอดภัย ทำให้โซลูชันดังกล่าวเป็นตัวเลือกในอุดมคติในการรับมืออุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่เคยมีมาได้


นายเดนเซล ซ่ง (Denzel Song) ประธานฝ่ายโดเมนผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของหัวเว่ย กล่าวว่า “โซลูชัน HiSec 2.0 ของหัวเว่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาถึง 3 ประการ ได้แก่ สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มที่ดีขึ้น การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามที่รอบด้านยิ่งขึ้น รวมถึงอีโคซิสเต็มด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น นวัตกรรมที่ก้าวหน้าเหล่านี้เป็นไปเพื่อการสร้างแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการของระบบความปลอดภัยและการติดตั้งให้ซับซ้อนน้อยลง และช่วยหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนให้ยกระดับศักยภาพการคุ้มครองความปลอดภัยของตัวเองได้ เราจะยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก และทุ่มเทเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า เพื่อให้ความคุ้มครองในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของของหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนทั้งหลาย”
 

หัวเว่ยให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองความปลอดภัยของเครือข่ายและการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว และทุ่มเทให้กับงานด้านความปลอดภัยมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี โดยสร้างระบบรับประกันความปลอดภัยแบบครบวงจร ในอนาคตหัวเว่ยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบป้องกันอัจฉริยะ เพื่อคุ้มครองโลกดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างครบวงจร พร้อมเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดในตลาดให้กับลูกค้าทั่วโลกต่อไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า