Huawei เผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3 ของปี 2563

หัวเว่ย แถลงผลประกอบการสำหรับช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งสามารถทำรายได้กว่า 671,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึง 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 8% นับว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดสามไตรมาสแรกของปี 2563 ประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อโลกต้องประสบปัญหาโควิด-19 ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของหัวเว่ยต้องพบกับแรงกดดันมหาศาล เช่นเดียวกับสายการผลิตและกระบวนการดำเนินงานที่ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเสาะหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถสานต่อธุรกิจและเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง ตามความมุ่งมั่นและหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา

ทั้งนี้ หัวเว่ยจะมุ่งใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ICT เช่น AI, Cloud, 5G, และการประมวลผลคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโซลูชันสำหรับรองรับการใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ (Scenario-based solutions) พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม และเสริมสร้างคุณค่าของโครงข่าย 5G ร่วมกับพันธมิตรของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจองค์กรให้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วยภาครัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ สร้างประโยชน์ให้แก่ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการและปกครองในภาพรวม

เทคโนโลยี ICT ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมชีวิตวิถีใหม่ และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน หัวเว่ยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งในอุตสาหกรรม ICT จำเป็นจะต้องพึ่งพาความร่วมมือแบบเปิดกว้างและความไว้วางใจระหว่างกันตลอดทั้งภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก หัวเว่ยจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกรายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และดึงประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT เพื่อสร้างคุณค่าที่ดียิ่งกว่าเดิมให้กับลูกค้า แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอยู่ในขณะนี้ก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงสานต่อการสนับสนุนในด้านการรับมือโรคระบาด การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต
ใหม่กว่า เก่ากว่า