Google เปิดตัว Android 11 Go Edition รองรับแรม 2GB สำหรับระดับเริ่มต้น


หลังจากที่ Google ได้ปล่อย Android 11 เวอร์ชั่นสมบูรณ์ออกมาให้เหล่าให้ใช้งานแอนดรอยด์ได้สัมผัสกันไป ในตอนนี้ Google ได้เปิดตัว Android 11 Go Edition สำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่มีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่อยู่จาก Android 10 Go Edition ถึง 20% 
Android 11 Go Edition นั้นรองรับการใช้งาน Gesture Navigation ใหม่จาก Google ทำให้ประสบการณ์การใช้งานนั้นเหมือนกับเรากำลังใช้แอนดรอยด์ทั่วๆไป พร้อมรองรับแรม 2GB ในการใช้งาน จากเดิมที่ Android Go ถูกออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับแรม 1GB เท่านั้น 
รวมไปถึงด้านความปลอดภัยของสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเองนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และ Android 11 Go Edition นั้นเป็นระบบปฏิบัติการณ์ที่จะเข้ามายกระดับให้สมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนั้นมีความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้ดีขึ้น.

ใหม่กว่า เก่ากว่า