Sea (ประเทศไทย) ส่งมอบหน้ากาก N95 กว่า 1,800 ชิ้น สนับสนุนทีมแพทย์สู้ Covid-19


เมื่อวันที่ เมษายน 2563 ที่ผ่านมา Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (ประเทศไทย) ช้อปปี้ (ประเทศไทย) และซีมันนี่ (ประเทศไทย) ได้ส่งมอบหน้ากากN95 จำนวน 1,870 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ โดยมีการกระจายหน้ากาก N95 ทั้งหมดไปยัง โรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) เผยว่า “ในเวลานี้เป็นช่วงสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ เราได้ให้ความร่วมมืออย่างเร่งด่วนในการประกาศให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งได้รวบรวมและจัดหาหน้ากาก N95 เพื่อจัดส่งให้โรงพยาบาลตามความต้องการของแพทย์ ทาง Sea (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือยังพร้อมจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของหน้ากาก N95 ต่อการทำงานของคณะแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศไทย


เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากาก N95 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ปัจจุบันโรงพยาบาลบางแห่งต้องหันมารียูสหน้ากาก N95 ด้วยการอบแสงยูวีเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้คณะแพทย์มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ จึงอยากส่งข้อความไปถึงบุคคลทั่วไปซึ่งยังมีหน้ากาก N95 อยู่ที่บ้าน ให้นำมาบริจาคแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้หมอและพยาบาลได้มีอาวุธมีชุดเกราะในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และสำหรับบุคคลทั่วไปก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และติดเชื้อ ในสถานการณ์ปัจจุบันความร่วมมือจากทุกๆ คนในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง


Previous Post Next Post