Huawei ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรม 5G มุ่งพัฒนาความร่วมมือเชิงลึกเสริมความรู้ให้แก่คณาจารย์ไทย


เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์กว่า 21 คนจากสถาบันการศึกษาในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทยจำกัด โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมหัวเว่ย ประเทศไทย นับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือเชิงลึกระหว่างหัวเว่ย และ สอศ.

การฝึกอบรมครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ให้กับคณาจารย์ของ สอศ. ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางมาตรฐานของข้อกำหนดกฎเกณฑ์ 5G ความคืบหน้าของอุตสาหกรรม พัฒนาการของระบบ E2E เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย 5G สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย เครือข่ายที่เน้นด้านการบริการ และเทคโนโลยีสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย


การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายลู่ อวี่ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคมของ หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดพร้อมหารือเชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรในระดับอาชีวศึกษา การพัฒนาทักษะของคณาจารย์ และการลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจอีกด้วย

นายลู่ อวี่ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคมของ หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “การฝึกอบรมครั้งนี้จะส่งมอบข้อมูลล่าสุดของอุตสาหกรรม 5G เคสผู้ใช้งานต่างๆ พัฒนาการของระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสำคัญต่าง ๆ ในอนาคต โดยหัวเว่ย จะเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรต่าง ๆ ในการจัดทำหลักสูตรการอบรมแบบเปิด หลักสูตรออนไลน์ การอบรมพัฒนาทักษะ และการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับข้าราชการ บริษัทสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และนักเรียนนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศไทยต่อไป”


ด้าน ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ในนามของ สอศ. ขอขอบคุณหัวเว่ยที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ขั้นพื้นฐานให้แก่คณาจารย์ของ สอศ. ในยุคที่เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไอซีที จึงต้องติดตามเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งคณาจารย์ที่เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้มาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าวสู่นักศึกษาอาชีวะของเราได้”


ด้วยแนวทางเพื่อสร้างการเรียนรู้อันครอบคลุมของหัวเว่ยที่มีกว่า 3,000 หลักสูตร ผู้อบรมอาวุโสกว่า 1,200 คน และระบบองค์ความรู้ Praxis & Global intelligence ของหัวเว่ย จะช่วยสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษากว่า 23 แห่ง ในการพัฒนาหลักสูตรไอซีทีมาตรฐานอุตสาหกรรมและหลักสูตรเชิงเทคนิคล้ำสมัยให้กับนักเรียนนักศึกษาไทย เพื่อการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง
Previous Post Next Post