Redmi Note 9 Pro ขายหมดในไม่กี่นาทีบน Amazon India


หลังจากที่ Redmi เปิดให้ผู้บริโภคทำการสั่งซื้อ Redmi Note 9 Pro ผ่าน Amazon India ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ยอดสั่งซื้อของ Redmi Note 9 Pro นั้นเต็มโควต้า. ทำให้ทาง Amazon ต้องออกมาประกาศว่า Redmi Note 9 Pro นั้นจะกลับมาเปิดให้สั่งสินค้าได้อีกรอบในวันที่ 24 มีนาคม 2020 นี้! 


ซึ่งวันที่จะกลับมาจำหน่าย Redmi Note 9 Pro อีกครั้งก็เป็น 1 วันก่อนที่ Redmi Note 9 Pro Max จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 25 มีนาคม 2020 ก็อาจเป็นไปได้ว่า Redmi Note 9 Pro อาจจะพอสำหรับการจำหน่ายเนื่องจากราคาที่ห่างกันไม่มาก และรอไม่นานก็สามารถจับจองรุ่น Max เป็นเจ้าของได้เลย. 

ที่มา Amazon
Previous Post Next Post