สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรโครงการบัณฑิตศึกษาชวนผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกร่วมงาน “LITU OPEN HOUSE 2020”พร้อมติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TU-GET ฟรีในงาน!


ข่าวดี! สำหรับผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อด้านการสอนภาษา หรือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการทำงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Language Institute Thammasat University - LITU) เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรโครงการบัณฑิตศึกษา LITU OPEN HOUSE 2020” ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ตึกสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ภายในงานจะมีการแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงแนะแนวขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนจุดมุ่งหมายของโครงการและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากแต่ละหลักสูตร พิเศษ! ผู้ร่วมงาน LITU OPEN HOUSE 2020” ทุกท่านจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมคลาสเผยเทคนิคพิชิตข้อสอบ TU-GET โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อเป็นกาปูพื้นฐานความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการทำความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และสามารถพัฒนาผลสอบของตนเพื่อการใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการของสถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                                                                                                                      

             

หลักสูตรที่แนะนำในงานดังกล่าวมีดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาชีพ(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)        

(Graduate Diploma in Professional English - English Program)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Arts in Career English for International Communication -English Program)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

(Master of Arts in English Language Teaching - English Program)

 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

 (Doctor of Philosophy Program in English Language Teaching -International Program)


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-613-2669 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตศึกษาของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่http://grad.litu.tu.ac.th/


Previous Post Next Post