Bosch Rexorth เดินหน้าสนับสนุนขับเคลื่อนอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ พร้อมปรับตัวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

บ๊อชตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการเร่งผลักดันให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ 

ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมและขับเคลื่อน บ๊อชจึงมีความพร้อมด้วยทักษะและความชำนาญด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้า ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานเองภายในองค์กรและผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งประสบการณ์ทั้งสองด้าน ได้นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ระบบต่างๆ เครื่องมือช่วยเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 


ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์หรือ IoT เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานของหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ๊อชเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่เป็นการนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน แต่เป็นการจัดโครงสร้างให้พร้อมสำหรับการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับคนทำงานเดิมและคนที่เข้ามาใหม่ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโซลูชั่นออนไลน์ได้ในทางปฏิบัติ เมื่อต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 

มร.นิโคไล เคอโนซอฟ ผู้จัดการทั่วไป บ๊อช เร็กซ์รอธ ประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาและแก้ปัญหา เพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเป็นยุคแห่งการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อหลักสูตรการเรียนและธุรกิจต่างๆ ในการนำไปปฏิบัติจริง ทั้งเรื่อง IoT ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโรโบติกส์ กระบวนการผลิตและระบบออโตเมชั่นต่างๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมทั้งหมด ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนและพนักงาน การที่บ๊อชได้นำโซลูชั่นที่เชื่อมต่อกันมาใช้ในโรงงานของตัวเองกว่า 280 แห่ง แสดงให้เห็นว่าบ๊อชมองเห็นความท้าทายต่างๆ เป็นปัจจัยที่เสริมสร้างให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยโมเดลการทำงานในแบบบ๊อชที่ได้รับการพิสูจน์และเห็นผลจริง วิสัยทัศน์ของบ๊อชที่มีต่อโรงงานแห่งอนาคตในประเทศไทย และในประเทศอื่นๆ คือ พนักงานจะต้องสามารถปรับตัวและพัฒนาชุดทักษะความเชี่ยวชาญใหม่ที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การทำ Data Mining ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality” 
 
บ๊อชได้นำเสนอระบบ E-Learning E-Training และระบบฝึกอบรมภาคปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า โดยใช้ประโยชน์จากมัลติมีเดีย ภาพประกอบ แอนิเมชั่น และวิดีโอต่างๆ ทั้งนี้ พัฒนาการในการเรียนรู้จะดียิ่งขึ้นและบริหารจัดการได้ดีกว่า เมื่อมีข้อเท็จจริง กระบวนการ และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อน สามารถแก้ไขได้ด้วยโซลูชั่นและกรณีศึกษาที่ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจง่าย
Previous Post Next Post