ดาวน์โหลด iOS13 Beta Wallpaper


รวมภาพ Wallpaper จาก iOS13 Beta 1 ทั้งหมด 8 ภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

สำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบ iOS13 สามารถดาวน์โหลดและทดลองได้ผ่าน Apple Developer Website โดยรองรับสมาร์ทโฟนตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไป รวมไปถึง iPod Touch Gen7 ด้วยเช่นกัน!!!


No comments: