ดาวน์โหลด Sony Xperia 10-Series Wallpaper


ภาพพื้นหลังประจำเครื่องของ Xperia 10-Series ที่มีด้วยกันทั้งหมด 4 ภาพตามสีของ Xperia 10 ที่จำหน่าย บนความละเอียด 1080x2520px หรือความละเอียดระดับ Full HD ในอัตราส่วน 21:9 ตามขนาดของหน้าจอที่ใช้อยู่ 


No comments: