Oppo เข้าร่วม WPC หรือสมาคมการชาร์จไร้สาย, ไม่แน่ปีนี้หรือปีหน้าเตรียมพบสมาร์ทโฟนชาร์จไร้สายจาก Oppo และเครือญาติอีกมากมาย.


WPC(Wireless Power Consortium) เอาแบบไทยๆแปลว่า สมาคมควบคุมระบบการชาร์จไร้สาย ที่เป็นกลุ่มคอยดูแลและจัดการกลุ่มองค์กรที่จะใช้งาน Wireless Charging ที่เป็นมาตรฐานจากทาง Qi 

โดยในตอนนี้ Oppo ได้มีชื่อเข้าร่วมในการใช้งานการชาร์จไร้สายเป็นที่เรียบร้อย. และมีความเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนในอนาคตที่กำลังจะเปิดตัวของ Oppo, OnePlus, Realme อาจมีการนำการชาร์จไรเสายมาใช้ในเร็วๆนี้. 

Wireless Power Consortium

Oppo เข้าร่วม WPC หรือสมาคมการชาร์จไร้สาย, ไม่แน่ปีนี้หรือปีหน้าเตรียมพบสมาร์ทโฟนชาร์จไร้สายจาก Oppo และเครือญาติอีกมากมาย. Oppo เข้าร่วม WPC หรือสมาคมการชาร์จไร้สาย, ไม่แน่ปีนี้หรือปีหน้าเตรียมพบสมาร์ทโฟนชาร์จไร้สายจาก Oppo และเครือญาติอีกมากมาย. Reviewed by Ai iT on January 12, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.