Oppo เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะในนาม "Breeno"

ในสมัยนี้ แต่ละค่ายต่างมีผู้ช่วยอัจฉริยะของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Siri ของ Apple, Google Assistant ของ Google, Bixby ของ Samsung, XiaoAi ของ Xiaomi, etc. อีกมากมาย.

และในวันนี้เอง Oppo เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะที่มีชื่อว่า Breeno. 

โดยตัว Breeno เองนั้นสามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานของผู้ใช้ รวมไปถึงในอนาคตสามารถมาใช้กับอุปกรณ์ IOT ได้อีกด้วยเช่นกัน. ยิ่งตอนนี้เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ยุค 5G แล้ว การมีผู้ช่วยอัจฉริยะในการสั่งงานนั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยก็ว่าได้.

โดย Breeno นั้นถูกออกแบบเป็น Open  Platform ที่ค่ายอื่นสามารถนำไปใช้งานได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องแค่มือถือก็สามารถนำไปพัฒนาให้ใช้ได้อีกด้วย. 

อ่านเพิ่มเติม GizChina

No comments: